Bittwatt, Güvenilir ve Hesaplı Elektrik

in #tr6 years ago

IMG_0897.JPG

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve dünya nüfusunun artmasıyla birlikte enerji tüketimi sürekli artmaktadır. Geçmiş yıllarda popüler olan kömür, petrol gibi enerji kaynakları yerini hidroelektrik, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara bırakmaya başlamıştır. Ayrıca yenilenebilir enerjinin artış hızı, nükleer enerji dahil, diğer tüm enerji sistemlerini geride bırakmıştır.

Elektrik Poblemi

IMG_0900.JPG

Kullanılan geleneksel yöntemlerle birlikte elektriğin üretimden sonra kullanıcıya gelmesi çok uzun sürmektedir. Ayrıca aracılar, bürokratik süreçler ve sistemin yavaş işlemesinden dolayı, elektriğin fiyatı kullanıcılara üretim fiyatının yaklaşık 4-5 katı olarak yansımaktadır.

Bunun yanında, tedarikçilerin elektrik kullanımını rapora döküp kullanıcıya sunması en az 2 hafta sürer ve eğer hesaplamalarda hata varsa düzeltilmesi de çok uzun sürmektedir. İlave olarak, tedarikçinizi değiştirmek istediğiniz zaman bürokratik nedenlerden dolayı uzun bir süre beklemek zorunda kalırsınız.

Bittwatt Nedir?

IMG_0882.JPG

Bittwatt, üreticiden son kullanıcıya kadar platformda yer alan herkesi, birbirine Blok zinciri (Blockchain) teknolojisi ve akıllı sözleşmeleri kullanarak bağlamayı hedefleyen bir eneri platformudur. Bittwatt, sisteminde Blok zinciri teknolojisini kullanarak güvenli, şeffaf ve adil bir dağıtım sunmayı planlıyor. Bu sayede transfer ücretleri, faaliyetlerden kaynaklı giderler ve dengesiz dağıtım ortadan kalkacak ve elektriği daha ucuz ve güvenli şekilde kullanma imkanına sahip olacağız.

Günümüzde bir yere taşındığınız zaman elektriği açtırmak için önce başvuru yaparsınız ve en az 1 gün başvurunun sonuçlanmasını beklersiniz. Başvuru işleminiz tamamlandıktan sonra tedarikçi firma evinize kendi personelini gönderir ve elektriğiniz açılır. Sadece evinizde elektrik kullanmak için 1 gün evde elektriksiz kalırsınız.

Bittwat sayesinde kayıtlı olduğunuz sisteme giriş yaparak dakikalar içerisinde kullanıma başlayabilir ve herhangi bir şirkete ilave ücret ödemek zorunda kalmazsınız. İşlemleriniz daha hızlı gerçekleşir, mağdur olmazsınız ve elektrik faturanız geleneksel yöntemlere göre ciddi oranda düşük gelir.

IMG_0878.JPG

Sistemi kullanmak için üretici, tedarikçi veya kullanıcıların tamamının platforma kayıt olması gerekmektedir. Takiben KYC ve sistemin kullanıcı kriterine göre şartlarını sağladıktan sonra platformu kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede sistemin güvenliği tam anlamıyla sağlanmış oluyor.

Ayrıca her kullanıcının hesabına tanımlı bir kredi kartı olması gerekmektedir. Fatura zamanı geldiğinde, kullanıcının faturası otomatik olarak kesilerek kredi kartına yansıyacaktır. Kullanım detaylarını mobil uygulama veya internet sitesindeki hesabınızdan anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Anlık görüntülenme sayesinde sistemin hassasiyeti en üst seviyeye çıkmaktadır.

Bittwatt'ın Avantajları

IMG_0884.PNG

  • Blok zinciri teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı tüketim bilgileri, şeffaf ve güvenilir bir şekilde tüm kullanıcılara sağlanır.

  • Maliyetler düşürülerek elektrik daha ucuza gelir ve aracılar ortadan kalkar.

  • Akıllı şebekeler sayesinde üretilen elektriğin daha verimli bir şekilde dağıtılması sağlanır. Ayrıca hat üzerinde oluşabilecek herhangi bir arızanın yerini akıllı şebekeler sayesinde hızlı bir şekilde öğrenerek, uzaktan dijital erişim vasıtasıyla kısa zamanda onarımının yapılması sağlanır.

  • Akıllı şebekeler üzerinde onarımı giderilen arıza bilgileri arasından gizli olmayan kısımları sistemdeki tüm operatörlere (üreticiler, tüketiciler vb.) gönderilerek bilgi edinmeleri sağlanır ve işlem yapmaları gerekiyorsa anında müdahale ile enerji kayıpları minimuma indirilir.

  • Platform evrenseldir ve tüm dünya genelinde kullanılacaktır.

  • Akıllı sözleşmelerin kullanılması sayesinde müşterilerin tedarikçileri otomatik belirlenecek ve sisteme giriş yapanların KYC (know your customer) aşamasını geçmesi gerektiği için de sistemde güven problemi oluşmayacaktır.

ICO ve Satış Bilgileri

IMG_0898.JPG

Ethereum tabanlı olan Bittwatt tokeninin kısaltması BWT olup bu token sistemin devamlılığı için gereklidir. 1 BWT ortalama 1 kWH'ye eşittir ve ICO fiyatı 0.12 dolar olarak hesaplanmıştır. Ödemeler BTC, ETH veya COSS ile yapılabilir.

Projenin satışlar için öngördüğü Soft Cap hedefi 25.3 milyon dolar, Hard Cap hedefi ise 30.4 milyon dolar olarak belirlenmiştir.

Toplam token sayısı 338.6 milyon adet olup bu miktarın 254 milyon adedi ICO satışları için, 33.8 milyon adedi geliştirici ekip için, 16.9 milyon adedi danışmanlar için, 16.9 milyon adedi ise ülke danışmanları için ayrılmıştır.

18-22 Mart 2018 tarihleri arasındaki ön satışta kısa sürede 90 milyon tokenin tamamı %35 bonus ile birlikte satılmış ve 10.8 milyon dolarlık bir gelir elde edilmiştir.

1 Nisan 2018 tarihinde başlayan ana satışın ilk aşaması şu anda devam etmekte olup 15 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek ve katılımcılara %20 bonus verilecektir. Diğer aşamalar şu şekilde olacaktır:

  • ICO Aşama 2: 15-29 Nisan tarihleri arasında 28,156,250 adet token %15'lik bonus oranıyla satışa sunulacaktır.

  • ICO Aşama 3: 29 Nisan ile 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 29,812,500 adet token %10'luk bonus oranıyla satışa sunulacaktır.

  • ICO Aşama 4: 13-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında 33,125,000 adet token satışa sunulacaktır. 4. aşamada bonus verilmeyecektir.

Sonuç

IMG_0892.PNG

Enerji sektörü tüm dünyadaki temel sektörlerden birisidir. Bitwatt, akıllı, uygulanabilir, kullanışlı ve hesaplı olacak bu platformuyla birlikte tüm dünyada elektrik dağıtımı konusunda lider olmayı planlıyor. Sundukları gerçekçi çözümler ve platformları beni fazlasıyla ikna etti. Ayrıca ICO ön satışında 5 gün içinde yaklaşık 10 milyon dolarlık gelir elde etmeleri, projelerinin dünya genelinde keşfedildiğini gösteriyor. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Yazdıklarım, yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi incelemelerimi paylaşıyorum. Eğer yatırım yapacaksanız, lütfen kendi araştırmanızı yapınız.

Bittwatt internet sitesi: https://bittwatt.com/
Bountyhive görevleri için: https://bountyhive.io/join/Bittwatt
Bountyhive Referans Linki: http://bountyhive.io/r/airdroptr

Sort:  

We recommended this post here and here.

We are Discover Steem, if you like our work consider giving us an upvote. :) If you don't wish to receive recommendations under your posts and to be recommended, reply with STOP.

Hello,
I'm a bot. I am here because @airdroptr1 wanted to know how high this post is in Hot or Trending.

You want to know what your post's rank in Hot or Trending is?

1. copy your Steemit.com post url
2. send 0.001 SBD/STEEM to @trendchecker with the url as the memo
3. wait 20 seconds to receive the results in your wallet


- This bot was development by @wil1liam.

Çok faydalı bir yazı olmuş. Kafamda bazı soru işaretlerini giderdi. Teşekkürler.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by murat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Enerji piyasasi tumden degisebilir.

Tane tane ve düzenli anlatmışsınız çok beğendim yazıyı. Enerji projelerini yakından takip ediyorum zaten faydalı oldu benim için.

Geleceğin e büyük problemlerinden birisi su diğeri de enerji. Bittwatt umarım 2. seçeneğin kesin çözümlerinden birisi olacak. Teşekkürler bu güzel yazı için.

inanılmaz güzel bir proje. ekibe teşekkürler. Enerji hayatımız ve bu sayede tasarruf etme imkanımız olacak elektrikten. yazı da çok güzel olmuş..

Bittwatt guzel tanimlanmis: üreticiden son kullanıcıya kadar platformda yer alan herkesi, birbirine Blok zinciri (Blockchain) teknolojisi ve akıllı sözleşmeleri kullanarak bağlamayı hedefleyen bir eneri platformudur.

Enerji tasarrufunda yeni dönem bu proje ile başlıyor

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 54643.99
ETH 3185.96
USDT 1.00
SBD 4.17