Steem Coin Hakkında [Cointurk 9. Projesi]

in tr •  2 years ago  (edited)

IMG-20180126-WA0007.jpg

Steem Coin, 2016 yılında kriptopara dünyasındaki yerini almıştır. Blockchain tabanlı bir sosyal ağ olan steemit.com 'un coinidir.

Bu kriptopara, bittrex, poloniex gibi borsalarda satın alınabilir. Veya steemit.com 'da içerik üreterek kazanılabilir. Aynı diğer kriptoparalarda olduğu gibi, steem coin alıp satarak para kazanılabilir.

Niçin steem coin diye sorulursa, arkasında steemit.com gibi bir güç olduğu için güvenilebilir.

Bir tane eksi yönünden bahsedilebilir. O da zaten bütün kriptoparalar için geçerlidir. Kriptoparaların geleceği ile ilgili kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak benim şahsi düşüncem şudur: geleceğin parası kriptoparalardır. Steem Coin de bunlardan en güçlülerinden birisi olacaktır.

IMG-20180126-WA0006.jpg

Steem şu an coinmarketcapdaki bilgilere göre piyasa değeri olarak 25. sırada bulunuyor. Ve güncel fiyatı 6.40 dolar.

Görüntü kaynak: 1 2

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ahmetay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.