Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Verebilecek mi?

in #tr4 years ago

Screenshot_2018-08-07-18-17-16-1.png
Görsel

En son 2009 sezonunda katıldığı şampiyonlar liginde başarısız bir sezon geçirmişti Fenerbahçe. Gerçi 2008 sezonunda da şampiyonlar liginde kendisinin en başarılı olduğu sezonunu geçirmiş ve çeyrek final oymamıştı. 2009 sezonundan beri değişik sebeplerle şampiyonlar ligine katılamadı. O sezondan bu yana, bu sezon en umutlu olunan sezon bu yıl olacak gibi görünüyor.

Bu akşam 3. Ön eleme turu ilk maçında Benfica ile Portekiz'de saat 22.00'da karşılaşacak. İkinci maç ise 14 ağustosta İstanbul'da oynanacak. Benfica'yı elemesi halinde play off turuna yükselecek. O turu da geçebilirse 9 sezon aradan sonra şampiyonlar ligine katılacak.

Avrupa'da ülkemizi temsil edecek diğer takımlara ve Fenerbahçe'ye başarılar, fubolseverlere iyi seyirler.

Herkese bol kazançlar dilerim.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ahmetay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20350.86
ETH 1150.33
USDT 1.00
SBD 2.95