Sort:  

Yeni hali rezillikten öte.

ben nostaljiyi severim.. daha samimi geliyor..
şimdi ki hali tamamen beton

Coin Marketplace

STEEM 1.01
TRX 0.13
JST 0.124
BTC 55910.19
ETH 4007.06
BNB 659.17
SBD 6.41