Buradan muzeler gezilecek yerler

in #tr3 years ago

Bursa, Çekirge Caddesi üzerinde bulunan Bursa Atatürk Müzesi'nin 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin ediliyor. Bodrum ve çatı katı dışında iki katlı olan yapı, Atatürk'ün 20-24 Ocak 1923 tarihleri arasında Bursa'yı ikinci ziyaret edişinde, Bursa Belediyesi bu binayı Miralay Mehmet Bey'den satın alarak kendisine hediye etmiş.

Atatürk'ün tüm Bursa ziyaretlerinde kaldığı bu ev, 29 Ekim 1973'de, Cumhuriyet'in 50. yılında müzeye dönüştürüldü ve ziyarete açıldı.

Müzenin birinci katında, girişin sağında kabul salonu, solda yemek salonu ve buraya açılan dinlenme odası bulunuyor. İkinci katında ise, sağ tarafta yatak odası, solda çalışma odası ve limonluk bölümü yer alıyor. Müzenin bodrum katı mutfak ve hizmet için kullanılıyor.

Bursa Atatürk Müzesi içerisinde bulunan eşyaların tamamına yakını Atatürk'ün kullandığı orijinal eşyalar.

Eğer yolunuz Bursa'ya düşerse, Bursa Atatürk Müzesi'ni de mutlaka ziyaret edin. Şimdiden keyifli bir tatil geçirmenizi dileriz.
It is estimated that the Bursa Atatürk Museum, located on Çekirge Street in Bursa, was built in the late 19th century. The building, which is two storeys apart from the basement and the attic, was the second visit of Bursa between 20-24 January 1923 by Ataturk. The Bursa Municipality bought this building from Miralay Mehmet Bey and gave it to him.

This house, which Atatürk had stayed in during his visits to Bursa, was turned into a museum on October 29, 1973, in the 50th year of the Republic and opened in the open.

On the first floor of the museum, there is an acceptance hall on the right side of the entrance, a dining hall on the left, and a relaxation room that opens here. On the second floor, there is a bedroom on the right, a study room on the left, and a conservatory. The basement of the museum is used for kitchen and service.

Bursa Atatürk Museum is close to all the goods in Ataturk original goods used.

If you fall into Bursa, visit Bursa Ataturk Museum. We wish you a pleasant holiday already. image

Sort:  

Source: https://www.neredekal.com/bursa-ataturk-muzesi/

Not indicating that the content you copy/paste is not your original work could be seen as plagiarism.

Some tips to share content and add value:

  • Use a few sentences from your source in “quotes.” Use HTML tags or Markdown.
  • Linking to your source
  • Include your own original thoughts and ideas on what you have shared.

Repeated plagiarized posts are considered spam. Spam is discouraged by the community, and may result in action from the cheetah bot.

Creative Commons: If you are posting content under a Creative Commons license, please attribute and link according to the specific license. If you are posting content under CC0 or Public Domain please consider noting that at the end of your post.

If you are actually the original author, please do reply to let us know!

Thank You!

Coin Marketplace

STEEM 1.01
TRX 0.13
JST 0.124
BTC 55910.19
ETH 4007.06
BNB 659.17
SBD 6.41