Bursa İskender kebap hakkında.

in tr •  last year 

image

İskender kebap Türkiye'nin Bursa ilçesine özgü bir yemektir 1866 yılında Kayhan çarşısında yemeği çıkmaya başlamıştır
İskenderin tadını ve damağınızda kalır öyle bir lezzet yoktur . En önemli malzemesi et döner olması ve tereyağının mükemmel tadı domates sosu üstüne konur yoğurt ise köşesine konur ve hepsi uyum içindedir yoğurdun altında ise yağlı pide kesilip konmuştur sıcak sıcak servis edilir . Ve o et için hayvanlar a Uludağ kekiği yedirilir ve eti de az olsun diye ve acıyı sevenler içinde acı biber konulur üstüne ve servis edilir.
Eğer Bursa'ya gezmeye gelirseniz kahyan çarşısında İskender yemeyi unutmayın afiyet olsun:)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly & Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bekirfb from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.