Welkom in mijn hersenkronkels: "De filosofie achter mijn kunstwerken"steemCreated with Sketch.

in thelionslegion •  last year

Welkom, treed binnen in het magische spiegelpaleis van mijn doolhof, een plek waar ik mezelf soms in verlies door innerlijke schatten terug te vinden.

Mijn geesteskindjes doop ik met de naam "Connectivisme", een stroming van verbondenheid waar alles 1 is. Wat wij zien in elkaar is een reflectie van onze eigen krachten en tekortkomingen, hoewel ik tekortkomingen en te sterk uitgedrukt woord vind, geef ik eerlijk toe dat sommige zielen een schoonheid bezitten die ik nog wil cultiveren in mijn aardse ervaring. Sommige speelse mensen met een schitterend schijnend hart schenken mij de inspiratie om heldere, felle kleuren te gebruiken in mijn schilderijen, omdat zij deze wereld prachtig inkleuren, waar ik onvoorstelbaar naar opkijk.

Oudere werkjes van mij (begin 2016)

Tijdens mijn schilderen spreek ik in mijn concentratie met de onzichtbare kant van ons wezen, een dialoog met mijn ziel die mij steeds verder helpt om mijn filosofie te ontvouwen naar een kennis die mijn mede ontdekkingsreizigers kunnen helpen in hun zoektocht om zichzelf te vinden, of te herkennen in een ander. In een van mijn diepgaande gesprekken kreeg ik beelden van handen te zien. Ik werd overvallen door een extatisch, levenslustige gevoel die over geheel mijn lichaam kippenvel bezorgde. Onmiddellijk begreep ik een fractie van een nanoseconden wat het wou beteken.

"you are victorious when you are connected."

De handen staan voor het handelen, zowel in fysieke daden als in uw denkprocessen, de handen zijn onze werktuigen die in actie schieten door onze gedachten. Je hebt altijd de keuze om goed of onwetend te handelen, ik wou zeggen kwaadaardig maar kwaadaardigheid ontstaat door de onwetendheid. Je kunt iemand grootmoedig de hand toereiken, die je in staat stelt om de connectie te ervaren met de verheven kant van je geest. Iedereen kent wel het fijne gevoel dat je gewaar wordt als je een mooie edelmoedige daad hebt gedaan. Wie eerlijk en onbaatzuchtig schenkt, ontvangt!

De representatie van verbondenheid in mijn werken zijn de kronkel wieten, de lijnen die door elkaar lopen en verwikkeld zijn in, en met elkaar. Zij zijn de voorstelling dat alles onlosmaakbaar met elkaar verbonden is. Wat je zaait oogst je, wat je uitstuurt in het universum ontvang je terug, je wordt gemeten met de maat dat je meet. Een lange tijd was ik, net als zovele zielen, mij niet bewust van deze wijsheid. Sommige noemen het karma, ik noem het "wet." Je bent met het universum/God verbonden en haar heerlijke wetten zijn enorm rechtvaardig, de emoties verbonden met een gedachten die je uitstuurt, ontvang je onheroeplijk terug in jouw menselijke ervaring. Zij spreekt tegen jou met symbolen en leuke ervaringen als je er bewuster van wordt

Toen ik mijn eerste realisatie kreeg begon ik meer op te letten van wat ik voel en denk, het is in die periode en nog steeds eigenlijk, dat ik tijdens mijn wandeltochten constant puzzelstukjes begon te vinden op straat. Ik wist toen nog niet wat het wou beteken maar ik wist dat God/Universum mij iets wou vertellen. Soms moet je bewustzijn er klaar voor zijn om een bepaalde symboliek te bevatten die persoonlijk voor jou is, en de Heilige Moeder stopt nooit met de roepen naar haar kinderen. Het is als een Moedervogel die onophoudelijk blijft schreeuwen van op een afstand naar haar nest, zo dat de kuikentjes er uit zouden vliegen (geleerd van Abraham-Hicks) Toen begreep ik het! Wie zijn best doet om zich altijd goed te voelen, blijheid, dankbaarheid, vreugde, appreciatie, liefdevol zijn en vertrouwen hebben op uw pad. Vallen voor die ziel alle puzzelstukjes mooi in elkaar, en mag er gerust van zijn dat het universum altijd zorg draagt voor u. Is het jou nog nooit opgevallen als in je een strijd verwikkeld ben, of in een donkere periode zit, dat op het einde van de rit altijd alles goed komt? Het is daarom dat ik voor deze reden ook heldere kleuren gebruik, het helpt mij te herinneren dat we beter speels door het leven gaan dan met zorgen, want uiteindelijk wordt je door een mooie kracht gedragen die in iedereen woont, het Hemelrijk is niet boven noch beneden, het is in jou aanwezig. Zo binnen zo buiten! Jammer genoeg zijn heel veel mensen die connectie vergeten, of beter gezegd, het is nog aan het slapen.

"Connect With Good emotions And You Can Handle it"

Ik krijg nu regelmatig beelden in mijn hoofd voor toekomstige schilderijen, maar ik bezit nog niet de techniek om ze te laten manifesteren op een doek, maar hier komt het magische: door dat ik mij altijd blij en goed in mijn vel voel ben ik terug in contact gekomen met een meesterschilder (die ik al een tijdje ken). Doordat ik leer om trouw te blijven met de connectie van onze Heilig Moeder van alle Moeders, begeleid zij mij naar anderen contacten die mij met plezier verder helpen op mijn tocht. Je weet wat ze zeggen:"zonder connecties kom je er niet!" Ik zeg u: "Kom in contact met jouw Goddelijke kant en voel de vreugde, het zal u brengen naar onvergetelijke connecties!"

Dus bij deze: noem ik mijn stijl en stroming "connectivisme"

Life is good
Bless you

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!