ดอกลีลาวดี(ลันทม)

in #thailand4 years ago

image
รูปนี้ถ่ายมาจากการลงจากBTS ล่ะเห้นว่ามันสวยมาก มันคือดอกลันทม หรือชื่อปัจจุบันคือคือลีลาวดี ล่ะทางเหนือหรือลาวจ่ะเรียกว่าจำปาลาวเขาบอกว่าดอกลีลาวดีหรือลันทมนี้ ความหมายไม่ค่อยดีเท่าไร ดอกไม้ที่มีเเต่ความโศกเศร้า ล่ะไม่นิยมปลูกในบ้านสักเท่าไร แต่ดูแล้ว ดอกไม้นี้ก็ไม่ได้เลวร้ายเลย ทั้งสวยเเละยังเบาะบาง ล่ะยังมีในละครเรื่องเเต่ปางก่อน ที่นางเอกกลับชาติมาเกิดเเละผูกพันกับดอกลีลาวดี ไปหาดูน่ะค่ะ

This photo was taken using my Canon EOS M6.

@praewa | eSteem Education Thailand

Vote Witness - @good-karma

Sort:  

@praewa, I gave you an upvote on your post!

If you are interested in claiming free Byteballs ($10+), just for having a Steem account, please visit this post for instructions: https://steemit.com/steem/@berniesanders/do-you-want-some-free-byteballs

Very Good Photography @praewa. Keep Up the GOod work! :D

ภาพสวยค่ะ พื้นหลังก็สวย เก่งมากค่ะ

ขอบคุณคร้า วันนี้ก้ลงน่ะค่ะ

ดอกลีลาวดี สวยมากๆค่ะ

ขอบคุณมากๆคร้า วันนี้ก้มีน่ะค่ะ ต้องรอดูค่ะว่าดอกอะไร

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29170.79
ETH 1949.68
USDT 1.00
SBD 2.26