Sky Photography Contest No.2 ท้องฟ้าที่บ้านฉัน ⛅⛅⛅

in #thai4 years ago (edited)

zab4d9.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน 😘😘

ช่วงนี้ผุบๆ โผล่ๆ ตลอด จะว่าไม่ว่างก็ไม่เชิง แต่ไม่ค่อยได้อยู่นิ่ง เช้ามาต้องรีบออกไปซื้อของให้ลูกค้าทุกวัน กว่าจะกลับถึงบ้านและส่งของเสร็จก็บ่ายแก่ๆ แล้วมาก็ดูแลลูกซึ่งกำลังซน นั่งได้แล้ว ยืนเกาะได้แล้ว ฟันขึ้นแล้ว 4 ซี่ ช่วงนี้ก็จะหมั่นเขี้ยว กัดคนอุ้มไปทั่ว ยายที่เลี้ยงมาตั้งแต่เช้าก็บ่นปวดแขน เพราะนางจ้ำม้ำพอสมควร หลังจากเสร็จจากส่งของยุก็ต้องมารับช่วงต่อ เพื่อให้ยายได้พักบ้าง แต่ส่วนมากยายจะไม่พัก พอยุมารับไม้ต่อ ยายก็จะรีบเข้าสวนผักสวนครัวที่แกปลูกไว้หลังบ้านตลอด เป็นความสุขของยาย ทำให้ไม่เบื่อและไม่คิดถึงบ้านมากมาย

h7qy6u.jpg

พอมีการประกวดก็เลยงัดภาพเก่าๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมบ้าง เป็นภาพเมื่อปีที่แล้ว ทางไปไร่ของยุเองค่ะ บ้านยุก็จะเป็นภูเขามากว่าพื้นที่ราบ พวกเราก็เลยปลูกบ้าน ทำไร่กันบนเขา ถ้าเป็นช่วงหน้าฝน และหน้าหนาว ต้นไม้ต้นหญ้าก็จะเขียวขจี ยิ่งตอนเช้าในหน้าหนาวจะมีหมอกหนาๆ ลอยเหนือยอดเขา จะเป็นวิวที่สวยมากๆ ค่ะ เวลามองจากภูเขาอีกลูกนึงไปยังอีกลูกนึง

nslj9f.jpg

ทางไปไร่ของยุก็จะเป็นถนนลาดยางที่ทอดยาวไปตามไหล่เขา บางจุดด้านหนึ่งเป็นเหวลึก อีกด้านเป็นภูเขาสูง ก็มีค่ะ สองข้างทางก็จะเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ และหมอกในยามเช้า อยากได้ฟิวหมอกแบบนี้ต้องมาตั้งแต่ 6 โมงเช้าค่ะ พอสายหน่อยแสงแดดมาแทนที่หมอกก็จะค่อยๆ จางหายไปกับอากาศ

tf8oq3.jpg

ที่บอกได้เลยว่าอากาศยามเช้าสดชื่นมากๆ สามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด แม้ว่าเมื่อถึงหน้าแล้ง ภูเขาเหล่านี้ก็ไม่เคยแห้งแล้งค่ะ เพราะชาวบ้านที่นี่เพาะปลูกตลอดทั้งปี ก็จะได้สีเขียวๆ ตลอดทั้งปีเลยค่ะ อยากจะบอกว่าท้องฟ้าที่บ้านฉันสวยงามเสมอ

💝💝สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆ ที่ยังติดตามและกดโหวตให้กันเสมอมา💝💝

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63749.66
ETH 3419.02
USDT 1.00
SBD 2.48