อาหารพื้นบ้าน

in #thai4 years ago

p6nks0.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน 😘😘

ตอนนี้ที่ตากฝนตกทุกวันเลยค่ะ ชาวไร่ชาวสวนเริ่มลงมือเพาะปลูกแล้ว ส่วนของยุเองปีนี้ปลูกข้าวโพดไม่เยอะค่ะ ทำแค่ไร่ที่อยู่ใกล้บ้านจะได้สะดวกในการดูแล ส่วนไร่ที่อยู่ไกลบ้านก็ให้คนเช่า เริ่มเข้าหน้าฝนทีไร ของป่าหากินยากก็เริ่มผุดขึ้นจากดินแล้ว นั่นก็คือเห็ดระโงก 🍄🍄 หรือเห็ดไข่ป่านนั่นเอง แต่สายข่าวที่นี่จะเร็วมากค่ะ ถ้ามีใครสักคนเจอเห็ดระโงกในป่า ไม่กี่ชั่วโมงคนทั้งหมู่บ้านก็รู้กันทั่วแล้ว และวันถัดไปชาวบ้านที่อาศัยหาของป่า ก็จะไปรวมกันที่ป่าใกล้บ้านโดยที่ไม่ได้นัดหมาย บางคนหาเก่งก็ได้เยอะ จนขายได้เป็นกอบเป็นกำ คนที่หาไม่เก่งก็ได้แค่พอกิน

mps48g.jpg

เห็ดระโงก หรือเห็ดไข่ห่าน ดอกตูมกลีบรี คล้ายไข่ห่าน เมื่อโตขึ้นหมวกและก้านดอกจะดันปลอกหุ้มแตกออกมา ดอกเห็ดมีลักษณะเป็นเมือก ก้านดอกยาว รูปทรงกระบอก ผิวเรียบสีขาว หรือเหลืองนวล เนื้อเยื่อภายในก้านดอกสีขาว สานต่อกันอย่างหลวมๆ ตรงกลางก้านดอกมีรูกลวงเล็กน้อย เห็ดระโงก มีทั้งดอกสีขาว สีแดง และสีเหลือง มักขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ในป่าโปร่ง หรือป่าละเมาะทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน

qza7fz.jpg

เห็ดระโงก จัดเป็นราไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับไม้วงศ์ยาง เช่น ยางนา เต็ง รัง ทั้งราไมคอร์ไรซา และเซลล์ของรากพืช ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อความอยู่รอด รากพืชทำหน้าที่ขับสารอาหารประเภท น้ำตาล โปรตีน และวิตามิน ให้ราไมคอร์ไรซาใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวเอง เมื่อราไมคอร์ไรซาได้รับความชื้น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะพัฒนาเป็นดอกเห็ดระโงก เติบโตร่วมแปลงไม้วงศ์ยาง ตามธรรมชาตินั่นเอง

k8sny6.jpg

ราไมคอร์ไรซา ช่วยดูดซับน้ำและธาตุฟอสฟอรัส จากดินเพื่อเป็นอาหารของเซลล์รากพืช และช่วยป้องกันรากพืชจากการเข้าทำลายของเชื้อก่อโรคพืช สังเกตได้แปลงต้นกล้ายางนาที่มีราไมคอร์ไรซา จะมีอัตราการรอดสูง ต้นยางนาแข็งแรง โตเร็ว ทนแล้งได้ดีกว่าต้นกล้าที่ไม่มีราไมคอร์ไรซา เมื่อยางนาอายุ 2 ปี จะเริ่มเกิดเห็ดระโงกในเวลาวนตกชุก ในช่วงต้นฤดูฝน เพราะรากยางนาเจริญแผ่กว้างขึ้น สามารถเก็บเห็ดได้ต่อเนื่องทุกปี

kt859y.jpg

เห็นที่เกิดในป่าตามธรรมชาติ ไม่ได้มีแค่เห็ดที่กินได้ แต่ยังมีเห็ดพิษด้วย ใครไม่ชำนาญเรื่องการดูเห็ด เก็บเห็ดซุ่มสี่สุ่มห้า นำไปแกงกินอาจถึงแก่ชีวิตได้ เพราะยุเห็นมีข่าวคนกินเห็ดตายทุกปี ดังนั้นต้องระวังให้ดีค่ะ การดูเห็ดระโงกที่กินได้กับเห็ดระโงกที่เป็นพิษ คือ เห็ดระงาก หรือเห็ดระโงกหิน มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดระโงกมาก จนทำให้หลายคนสับสนในการจำแนก เนื่องจากเห็ดสกุลนี้ขณะที่ยังเป็นดอกอ่อน หรือดอกตูม จะมีลักษณะเหมือนกันหมด หลายคนถึงเผลอเก็บเห็ดระงากไปทำอาหาร เห็ดพิษจะมีสารที่ทนต่อความร้อน ทำให้ผู้บริโภคเห็ดพิษมีโอกาสเสียชีวิตได้

hqdqvv.jpg

เห็ดระโงก 🍄🍄 หรือเห็ดไข่ห่าน ซึ่งมีราคาแพง นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือ และภาคอีสาน นิยมรับปะทานกันอย่างแพร่หลาย เห็ดระโงกนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู เป็นเมนูที่นิยมทานกัน เพราะง่ายในการปรุงและหาวัสดุเครื่องปรุง และเครื่องเคียงได้ง่าย แกงเห็ดระโงกเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอย่างดี ปรุงรับประทานเองได้รสชาติตามใจ

6gqkte.jpg

นำเห็นระโงกที่เก็บได้วันนี้ไปล้างให้สะอาด ต้องล้างอย่างน้อย 2-3 น้ำ เพราะเศษดินมักจะติดตามขาของเห็ด ส่วนผสมก็มี บุบหอมแดงพอแตก 4-5 หัว ตะไคร้ซอย 3 หัว บุบพริกพอแตก 10 เม็ด น้ำปลาร้านิดหน่อย ความความพอใจ ใบแมงลักเด็ดยอดสัก 1 กำมือ ใบติ้วเด็ดยอด 5-6 ยอด เกลือเล็กน้อย จากนั้นตั้งน้ำให้เดือด ใส่ตะไคร้ซอย หอมแดง และพริกที่บุบแล้วลงต้มให้มีกลิ่นหอม จากนั้นก็ใส่เห็ดตามลงไป ต้มจนเห็ดเริ่มสุก ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า เกลือ ชิมรสชาติ เมื่อได้รสชาติที่ตัวเองพอใจแล้ว ใส่ใบแมงลัก ใบติ้วลงไปค่ะ จากนั้นตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆ

💝💝สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆ ที่ยังติดตามและกดโหวตให้กันเสมอมา💝💝

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63476.83
ETH 3413.43
USDT 1.00
SBD 2.50