กลับไปเยี่ยมบ้าน

in #thai4 years ago

bl9bsj.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน 😘😘

✏️ เมื่อวันก่อนเราได้ออกเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิ พาแม่กลับไปเยี่ยมบ้าน ซึ่งแม่ไม่ได้กลับบ้านนานแล้ว ตั้งแต่ก่อนจะมีโควิด พอเจอโควิดก็เลยยาวเลย บ้านที่จังหวัดชัยภูมิไม่มีคนอยู่ก็ปล่อยว่างไว้ ยุอยากให้แม่ขายทั้งบ้านและนา แล้วย้ายกลับไปอยู่กับยุที่จังหวัดตาก เพราะแม่แก่แล้ว อยู่คนเดียวก็ไม่มีใครดูแล แต่แม่ก็ดื้อค่ะ ไม่ยอม ก็เลยต้องเทียวไปเทียวมาแบบนี้ ระหว่างทางไปชัยภูมิ ยุก็แวะพักบ้านพี่สาว @puza จังหวัดพิจิตร 1 คืน หลังจากพัก 1 คืน ตื่นเช้าก็รีบออกเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิทันที โดยพี่สาวกับหลานๆ ไปด้วย

s5zx78.jpg

เมื่อวานออกจากจังหวัดพิจิตประมาณ 6 โมงเช้า ถึงบ้านแม่ที่จังหวัดชัยภูมิก็ราวเที่ยงค่ะ ขับไปเรื่อยๆ ไม่รีบร้อน ช่วงบ่ายๆ แม่ก็ชวนออกไปนา เพราะญาติๆ ช่วงนี้เป็นฤดูกาลทำนา ก็จะออกไปทำนากันหมด ไม่มีใครอยู่บ้าน

ajgkn5.jpg

เด็กน้อยมานั่งหลบแดดอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ ลมพัดเย็นสบายมากๆ เลยค่ะ บรรยากาศที่นาลมพัดเย็นตลอดทั้งวันเลยค่ะ

bzql9f.jpg

ลูกสาวตัวน้อยของยุสงสัยจะหิว เล่นจกข้าวเหนียวไม่วางมือเลย เธอเป็นมือจกประจำบ้านค่ะ 😁😁😁 เพราะเวลาที่เห็นยายกินข้าวเหนียวเมื่อไหร่ ก็จะคลานเข้าไปใกล้ๆ แล้วก็จกข้าวเหนียวใส่ปากตลอด

💝💝สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆ ที่ยังติดตามและกดโหวตให้กันเสมอมา💝💝

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66552.34
ETH 3451.80
USDT 1.00
SBD 2.65