Everything Nature Photography 🏕️🏕️ ทางกลับบ้าน 🏕️🏕️

in #thai4 years ago

tg466k.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน 😘😘

✏️ ขอส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดของ @thaiteam อีกครั้ง ครั้งนี้เป็นการประกวดภาพถ่าย ทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติ Everything Nature Photography เป็นภาพถ่าย ทุกสรรพสิ่ง ที่เรียกว่า ธรรมชาติ สรรสร้างให้โลกเรานี้สวยงาม เป็นภาพเส้นทางที่ยุจะต้องใช้ทุกวันในการไปซื้อของในตัวอำเภอแม่สอด การที่จะไปแม่สอดก็จะสามารถใช้ได้สองเส้นทาง เส้นหนึ่งเป็นถนนสายหลัก ส่วนเส้นที่ยุใช้อยู่ทุกวันคือเป็นถนนสายรอง หรือทางลัดนั่นเอง ถนนเส้นนี้ไม่ใหญ่มากมีแค่สองเลน คือรถสามารถวิ่งสวนกันได้ สองข้างทางก็เป็นไร่ นา สวน ของชาวบ้าน และสวนป่าด้วย

hxtwnr.jpg

✏️ ถนนเส้นนี้ร่มรื่นมาก เวลาขับรถไปไม่ร้อนค่ะ เพราะมีต้นไม้บริเวณสวนป่าขึ้นหนาแน่นมาก ยิ่งหน้าฝนยิ่งแล้วใหญ่ ต้นไม้สองข้างทางเขียวขจี มองไปทางไหนก็สดชื่นค่ะ สวนป่ากินระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตร พอพ้นสวนป่าออกมาก็จะเป็นเรือกสวนไร่นา ของชาวบ้านค่ะ และก็จะมีหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยง ที่ตั้งหมู่บ้านกันอยู่เป็นระยะๆ ค่ะ เท่าที่รู้ก็น่าจะมีประมาณ 4-5 หมู่บ้าน

1v2fzi.jpg

✏️ การที่ต้องขับรถไปซื้อของแต่เช้าทุกวัน มันก็ทำให้เราเหนื่อยและเพลียเหมือนกัน แต่พอขับผ่านทุ่งนาที่เขียวขจี ผ่านต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงา ก็ทำให้เราสดชื่น และหายเหนื่อยและเพลียได้เหมือนกันค่ะ

i2ivjc.jpg

✏️ โชคดีที่ต่างจังหวัด ยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่เยอะพอสมควร พอมีพื้นที่สีเขียวเยอะ ก็ทำให้สภาพภูมิอากาศดี อากาศสดชื่น พอถึงฤดูฝน ก็มีเห็ดชนิดต่างๆ เกิดมากมาย มีหน่อไม้ และมีของป่าอีกเยอะแยะมากมาย ชาวบ้านบางคนก็อาศัยหาของป่าเลี้ยงชีพ

💝💝สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆ ที่ยังติดตามและกดโหวตให้กันเสมอมา💝💝

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62904.98
ETH 3359.08
USDT 1.00
SBD 2.46