หน่อไม้หลังบ้าน

in #thai4 years ago

29hksp.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน 😘😘

🥕 ช่วงฤดูฝน พืชผักต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่ปลูกไว้ก็กำลังเจริญงอกงามเลยค่ะ ช่วงหน้าฝนปกติยุก็จะไปเก็บเห็ดที่สวนป่าแถวบ้านบ้าง แต่พอแม่มาอยู่ด้วย มาช่วยเลี้ยงหลาน แม่ก็ชอบไปหาของป่ามาทำอาหาร เห็ดบ้าง ผักหวานป่าบ้าง หน่อไม้บ้าง ซึ่งอาหารแบบนี้แม่จะไม่ค่อยเบื่อ เหมือนพวกหมู เป็ด ไก่ ที่ขายตามตลาด แม่จะชอบกินอะไรบ้านๆ อันไหนปลูกได้แม่ก็เอามาปลูก จนเดี๋ยวนี้เต็มหลังบ้างไปหมดแล้วค่ะ ยิ่งพวกพืชผักสวนครัว ไม่ต้องซื้อเลยค่ะ จะทำอาหารก็เดินเข้าสวนหลังบ้าน เก็บเอาเฉพาะที่จะใช้ ดังนั้นที่บ้านก็จะมีผักสดไว้กินตลอดฤดูหน้าฝน

ygcx07.jpg

🥕 เมื่อวานแม่ก็ไปขุดหน่อไม้ข้างบ้าน ซึ่งกำลังแทงหน่ออวบๆ เลย

8hksl7.jpg

h0cjat.jpg

🥕 เมื่อหน่อไม้ข้างบ้านไม่พอ ยุก็เลยขับรถพาไปเอาที่ไร่ค่ะ แม่บอกว่าจะเอาหน่อไม้ไปทำหน่อไม้ดอง เก็บไว้กินในหน้าแล้ง ก็เป็นการแปรรูปอาหารที่มีมาช้านาน เมื่อก่อนตอนที่แม่ยังแข็งแรงกว่านี้ แม่จะเข้าป่าไปหาขุดหน่อไม้ เอามาดองบ้าง เผาบ้าง เก็บไว้กินหน้าแล้ง

jzdyyb.jpg

🥕 เมื่อได้หน่อไม้มาแล้ว ก็นำมาปอกเปลือกออก แล้วก็สับเป็นเส้นๆ แม่แบ่งไว้แกงด้วย ที่เเหลือก็เก็บไว้ดองบ้าง เก็บไว้เผาบ้าง แล้วก็เก็บไว้ในขวดน้ำพลาสติก วิถีชาวบ้านกินง่ายอยู่ง่ายค่ะ

💝💝สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆ ที่ยังติดตามและกดโหวตให้กันเสมอมา💝💝

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67644.39
ETH 3483.63
USDT 1.00
SBD 2.65