🌽🌽 ไร่ข้าวโพด 🌽🌽

in #thai4 years ago

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน 😘😘

ช่วงนี้มาๆ หายๆ เพราะยุ่งวุ่นวายกับลูกน้อย หลังจากกลับซื้อของให้ลูกค้าแล้ว ก็ต้องมาเลี้ยงลูก ถึงแม้ว่าจะมียายเลี้ยงอยู่แล้วก็ตาม พอจะนั่งเขียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ลูกก็ร้องกวน รวมทั้งไม่รู้จะเขียนอะไรด้วย มันก็เลยนึกไม่ออก ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาตามที่สะดวก ไม่กดดันตัวเอง วันไหนว่างและมีเรื่องเขียนจริงๆ ก็เข้ามาเขียน วันนี้หลังจากกลับจากตลาด และส่งของให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว พอดีลูกหลับก็เลยออกไปดูไร่สักหน่อย ตั้งแต่ปลูกข้าวโพดถอดยอดไว้หลายเดือนแล้ว ยังไม่มีเวลาไปดูเลย วันนี้ก็เลยแวะไปสักหน่อย ช่วงนี้หน้าฝนบรรยากาศก็จะดีสักหน่อย ภูเขาทั้งลูกมีแต่สีเขียว มองไปทางไหนก็จะมีแต่สีเขียวสบายตา

9tqbc8.jpg

ออกมาไร่ช่วงเที่ยงๆ มันก็จะร้อนมากๆ นี่เป็นไร่ข้าวโพด 🌽🌽 ของชาวบ้าน ซึ่งเป็นทางผ่านไปไร่ของยุ ไร่ของยุต้องข้ามเขาไปอีก 2 ลูกก็ถึงค่ะ นี่ถ้าเข้าหน้าฝนแบบเต็มตัวถนนลูกรังนี่จะกลายสภาพเป็นถนนโคลน รถอีแต๋นเท่านั้นถึงจะใช้เส้นทางนี้ได้ ส่วนรถอื่นหมดสิทธิ์

av4xne.jpg

แดดร้อนๆ กว่าจะถึงไร่ก็เล่นเหงื่อตกเหมือนกันค่ะ นี่ถ้าใช้การเดินแท้าแบบสมัยตอนที่ยุเป็นเด็ก แล้วเดินเท้าไปไร่ คงใช้เวลาสัก 2 ชั่วโมงถึงจะถึงไร่ แต่ก็ยังไม่เคยลองเดินเลยค่ะ สมัยนี้จะให้เดินก็ไม่ไหวแล้ว

dmvz35.jpg

ถึงไร่ข้าวโพดสักที 🌽🌽 เห็นข้าวโพดกำลังงามแล้วก็มีกำลังใจ ปีนี้ยุทำไร่ไม่เยอะเหมือนทุกปี มีที่ไร่บางส่วนให้คนอื่นเช่าทำ เพราะทำเองไม่ไหว ไม่มีเวลามาดูแล ยังไงก็ขอให้ราคาข้าวโพดในปีนี้ได้ราคาดี คุ้มค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าแรงงาน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ

💝💝สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆ ที่ยังติดตามและกดโหวตให้กันเสมอมา💝💝

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66822.94
ETH 3490.23
USDT 1.00
SBD 2.90