เปลี่ยนเดรสเป็นกระโปร่ง

in #thai4 years ago (edited)

สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆชาวสตีมอิทที่น่ารักทุกท่าน.

เนื่องจากว่าวันนี้ไม่มีสอบ...เวลาว่างหลังจากอ่านหนังสือเสร็จของวันนี้ก็เลย...หาอะไรทำนิดนึ่ง. นั่นก็คือ ตัดเย็บเสื้อผ้านั่นเองค่ะ...
...งานตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นงานๆหนึ่งที่ไม่ยากและชอบ เพราะว่าเท่าที่จำความได้...ก็เห็นแม่เย็บเสื้อผ้าเป็นประจำ...เพราะงานประจำของแม่เมื่อก่อนก็คือตัดเย็บเสื้อผ้า...ระดับมือโปร😆 แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นงานประจำแล้ว เพราะแม่บอกว่า เบื่อแล้ว! ไม่อยากทำละ งานตัดเย็บ...แต่ถามว่าลูกมือโปรไหมตอนนี้? ตอบได้คำเดียวค่ะว่า...ไม่! เพราะไม่ได้ฝึกอย่างเป็นเรื่องเป็นราว...แต่อีกไม่นานจะได้เป็นมือโปรตามแม่แน่นอนค่ะ...ต่อให้เราเรียนจบมีงานประจำทำที่ไม่ใช่ตัดเย็บเสื้อผ้า...แต่เราก็จะไม่ทิ้งการตัดเย็บแน่นอน...

image

ซึ่งวันนี้จะมาเปลี่ยนจากเดรสเป็นกระโปร่ง...สาเหตุทีต้องการเปลี่ยนเพราะว่า...เดรสตัวนี้ไม่ค่อยจะได้ใส่สักเท่าไร...ซึ่งถ้าเป็นกระโปร่งจะใช้ประจำ...เลยตัดสินใจเปลี่ยน...โดยการตัดส่วนบนทิ้งไปเลย😆.

image

ภาพนี้คือชุดเดรสที่ต้องการนำมาตัดค่ะ...

image

และนี่คือกระโปร่งที่ทำเสร็จเรียบแล้วแล้ว...


สำหรับโพสต์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะค่ะ เจอกันใหม่โพสต์หน้าค่ะ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านจนจบนะค่ะ และขอขอบคุณทุกการติดตาม, คอมเม้นต์และโหวตด้วยนะค่ะ.

Thanks for visiting my post, and thanks for follow, comment and vote.

See you again in the next post
@yanee

Sort:  

Congratulations @yanee! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16814.63
ETH 1229.91
USDT 1.00
SBD 2.09