การฟังด้วยหัวใจที่เป็นกลาง

in #thai4 years ago


การฟังด้วยหัวใจที่เป็นกลาง เป็นการรับฟังที่สามารถ ลดทอนความทุกข์ของคน ๆ นั้น หรืออาจเรียกได้ว่าการฟังแบบเห็นอกเห็นใจ คุณแค่รับฟังเพียงอย่างเดียว คุณช่วยให้เขาระบายความในใจของเขาออกมา แล้วคุณจำไว้ว่า คุณกำลังช่วยให้เขาคลายความทุกข์ แม้ว่าเขาจะพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือด้วยความโกรธ คุณก็จะฟังเขา ฟังด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 


คุณจะรู้ว่าการฟังแบบนี้เป็นศิลปะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง คุณได้ให้โอกาสในการลดความเจ็บปวดกับเขา ถ้าหากว่าคุณฟังแล้ว และอยากที่จะช่วยแก้ไขความทุกข์ของเขา ขอให้ทำในช่วงเวลาอื่น แต่ตอนนี้ คุณเพียงแค่ฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจเข้าใจ เพื่อช่วยคลายความเจ็บปวดของเขาลง เวลาเพียง ๑ ชั่วโมงมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงและช่วยเยียวยาจิตใจเขาได้ 


ความโกรธ ความกลัว และความสิ้นหวัง เกิดจากการรับรู้ที่ไม่ถูกต้อง เรามีการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเองและคนอื่น และนี่เป็นรากฐานของความรุนแรง ความขัดแย้ง และสงคราม ความรู้สึกที่เราพูดควรเป็นแบบนี้ “ถึงเพื่อนรัก ถึงเพื่อนมนุษย์ ฉันรู้ว่าคุณทุกข์ทรมานมาก ฉันยังไม่เข้าใจความยากลำบาก และความทุกข์ทรมานของคุณเพียงพอ ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณต้องทุกข์ทรมานมากขึ้น แต่มันคือตรงกันข้าม กรุณาบอกฉันเกี่ยวกับความทุกข์ของคุณ และความยากลำบากของคุณ ฉันเต็มใจรับฟัง เรียนรู้ และเข้าใจ”


มันต้องเริ่มต้นแบบนั้น คำพูดแห่งความรัก และถ้าเรามีความจริงใจและซื่อสัตย์ พวกเขาจะเปิดใจและบอกข้อความกับเรา จากนั้นเราจะฝึกการรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ ฟังอย่างลึกซึ้งด้วยใจที่เป็นกลาง และในกระบวนการการรับฟังอย่างเข้าใจนั้นเอง เราได้เรียนรู้เป็นอย่างมาก เกี่ยวกับทักษะการรับรู้ของเราเอง และการรับรู้ของพวกเขา 


นั่นคือวิธีที่ดีที่สุด วิธีเดียวที่จะยุติการความคิดร้าย ๆ  หรือปัญหากับคนในครอบครัว หรือปัญหากับเพื่อนฝูง หลักการเดียวกันไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งในด้านไหนของชีวิต การก่อการร้าย หรือกับคนที่ต่อต้านการก่อการร้าย ลูกกับพ่อแม่ ลูกจ้างกับนายจ้าง ฯลฯ


-- “ถึงเพื่อนรัก ถึงเพื่อนมนุษย์ ฉันรู้ว่าคุณทุกข์ทรมานมาก ฉันยังไม่เข้าใจความยากลำบากและความทุกข์ทรมานของคุณเพียงพอ ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณต้องทุกข์ทรมานมากขึ้น แต่ตรงกันข้าม กรุณาบอกฉันเกี่ยวกับความทุกข์และความยากลำบากของคุณ” --