รายชื่อของเพื่อนๆ 20 ท่าน ที่ร่วมโหวตรอบสุดท้าย ในการประกวด ⚜️ Monument and Historic Sites Photography Contest 🗿 Thai Community.

in thai •  2 months ago  (edited)

tookie_VP.png


⏰ สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิก ชาวไทย และชาวลาว ที่รักทุกๆท่าน
ในที่สุด การโหวต ในรอบ สุดท้าย ของการประกวด ก็วนเวียน
มาบรรจบ อีกครั้ง แล้วนะคะ และก็ ตามกติกา ของการประกวด
ในรอบ สุดท้ายนะคะ ทางเราต้อง ขอความร่วมมือ จากคุณเพื่อนๆ
20 ท่าน.....ที่ทางเรา สุ่มเลือก เพื่อมาเป็น ส่วนร่วม ในการโหวต
ให้กับผู้ชนะ ร่วมกับ @thaiteam เราหวังว่า คุณเพื่อนๆ คงไม่คิด
ว่านี่เป็นการ ลบกวนเวลา ของคุณเพื่อนๆ มากเกินไปนะคะ....เรา
ขอขอบคุณ คุณเพื่อนๆ ทุกคน ล่วงหน้านะคะ...และเพื่อไม่ให้เป็น
การ เสียคะแนนโหวต เราจึงพยายาม สุ่มเลือกคุณเพื่อน ที่โพสต์
เป็นประจำทุกวัน....ฉนั้นคุณเพื่อนๆ อาจจะเห็นว่าเพื่อนบางท่าน
ทางเรามักจะสุ่มเลือกบ่อยๆ เกือบทุกอาทิตย์
(คงไม่ว่ากัน และคงไม่รำคาญกันนะคะ)
และเพื่อความโปร่งใส ทางเราจึงขอให้สมาชิกจากชุม
ชน เพื่อนบ้าน มาช่วยโหวต เพื่อเฟ้นหา โพสต์ที่ดีที่สุด


xl6s6irx1m.png

นี่คือรายชื่อของคุณเพื่อนๆ 20 ท่านที่ @thaiteam สุ่มเลือกค่ะ
ทางเราขอเรียนเชิญ:


xl6s6irx1m.png

คุณ @andyjimคุณ @arm27311
คุณ @laddawanคุณ @kolkamkwan
คุณ @beer32คุณ @nattytsteemit
คุณ @kaminchanคุณ @yuza
คุณ @campingkinteawคุณ @piyamas
คุณ @prapanthคุณ @maruay59
คุณ @sunittraคุณ @daophasuk
คุณ @puzaคุณ @sunisa
คุณ @meow99คุณ @thaitruck
คุณ @baibouaคุณ @tangnam

xl6s6irx1m.png

นี่เป็นโพสต์ที่ ได้คะแนนโหวต มากที่สุด โปรดเลือกเพียง 1 โพสต์นะคะ


xl6s6irx1m.png

อันดับที่ 1. คุณ @prapanth
Anutta Restaurant #278 วัดภูเขาน้อย โบราณสถานเกาะพะงัน
yu5rw23mst.png
prapanth.jpg


Photo By คุณ @prapanth

xl6s6irx1m.png

อันดับที่ 2. คุณ @sunittra
Monument and Historic Sites Photography
yu5rw23mst.png
sunittra.jpg


Photo By คุณ @sunittra

xl6s6irx1m.png

อันดับที่ 3. คุณ @sunisa
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ)
yu5rw23mst.png
sunisa.jpg


Photo By คุณ @sunisa

xl6s6irx1m.png

อันดับที่ 4. คุณ @daophasuk
thai photo contest อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
yu5rw23mst.png
daophasuk.jpg


Photo By คุณ @daophasuk

xl6s6irx1m.png

⏰ คุณมีเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อเลือกโพสต์ ที่คุณเพื่อน ชอบมากที่สุด เพียง 1
โพสต์เท่านั้น เมื่อคุณเพื่อนตัดสินใจ เลือกเสร็จแล้ว โปรดแจ้งรายชื่อ ที่ Thai
chat
ให้เรา @tookta หรือคุณ @ricko66 ก็ได้ค่ะ หรือที่ใต้ คอมเม้นท์
ของโพสต์นี้ ก็ได้ค่ะ....รวมถึง เพื่อนๆทีมงาน ทั้งหมดใน @thaiteam มาช่วย
กันโหวต ด้วยนะคะ...และก็อย่าลืม กฎของ พวกเรานะคะ ถ้าหาก โพสต์ของ
คุณอยู่ในลิส คุณไม่สามารถโหวตให้โพสต์ของตัวเองได้.....ขอขอบคุณ
เพื่อนๆทุกคน ที่คอยให้การสนับสนุน ซึ่งกันและกัน มาโดยตลอด

thai_line300.png

ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน ที่ติดตาม เรื่องราว ของเรา เสมอมา
ขอบคุณทุกคะแนนโหวต + ทุกคอมเม้นท์ + รีสตีม และกำลังใจ
ที่มีให้กันและกันตลอดมา...ความปรารถนาดี มีให้เพื่อนๆเสมอ
Much Love @tookta

thai Flac s.png

Thank you for visiting my post!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  2 months ago (edited)

Vote @prapanth

Vote @sunisa

Vote @sunisa

Vote @prapanth

Vote @sunittra

Vote @sunisa

Posted using Partiko Android

Vote @sunisa

Posted using Partiko Android

Vote @sunittra

Vote @prapanthค่ะ

Congratulations @tookta! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 5000

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

หมดเวลาโหวตแล้วจร้า!!!


DQmNizeMYF9UapBv21roW2SYrzFbUwMu7AfnyzqaWxvhrEh_1680x8400.png

ขอขอบคุณ คุณเพื่อนทุกๆท่าน ที่ยอมสละเวลา
อันมีค่าของคุณ มาช่วยกันโหวต ให้กับผู้ชนะ
ขอบคุณทุกๆคน..จากใจจริงค่ะ!