ชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าแมลง # 140 {Jumping Spider}

in #thai2 months ago

img_5698s.jpg

Photo By @tookta

img_5691s.jpg


🕸️สวัสดีค่ะ คุณเพื่อนๆ ที่รัก ทุกๆคน...เจ้าแมงมุม ตัวน้อยๆ หน้าตา น่าเอ็นดู ตัวนี้ เป็นแมงมุม อีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่มีอยู่ เยอะแยะ มากมาย อยู่ภาย ในสวน ทั้งสวน หน้าบ้าน และสวน หลังบ้านเรา...เพียงแต่ เราต้อง มีสายตา ที่ดี และต้อง ใช้ความ พยายาม ขึ้นอีก สักนิด ถึงจะหา นางเจอ


img_5685s.jpg


img_5699s.jpg


🕸️นั่นก็เป็น เพราะว่า นางตัว เล็กมาก แล้วนาง ก็มักจะ หลบอยู่ ด้านหลัง ของใยไม้ ใบหญ้า...แต่ถ้าหาก ได้มี โอกาส เจอนาง และได้ สบตานาง เมื่อไหร่ ล่ะก็ นางจะ ไม่ไปไหน นางจะ จ้องมองเรา แล้วบางตัว ก็จะ กระโดด เข้าใกล้เรา อีกด้วย


img_5696s.jpg


img_5689s.jpg


🕸️ถ้าอยาก รู้ว่านาง ตัวเล็ก แค่ไหน คุณเพื่อน ลองดู ที่ภาพ ที่สอง นะคะ นางเกาะ อยู่ที่ ปลายสุด ของใบไม้ และปลาย ใบไม้นั่น ก็แคบ นิดเดียวเอง...ถ้าเฉพาะ ตัวนาง ไม่รวมขา ตัวนางก็ เล็กพอๆ กันกับ เมล็ดงา นั่นแหล่ะ...และถ้าเรา เอานาง มานั่ง บนเล็บ นิ้วก้อย ของเราได้ ทั้งตัว ของนาง ก็จะเท่า ครึ่งของ เล็บนิ้วก้อย ของเรา นี่แหล่ะ...เราชอบ แมงมุม เอามากๆ มีโอกาส ได้เจอ ทีไร เป็นอันว่า ต้องเก็บภาพ ทุกครั้งเลย ถึงแม้ว่า เราจะเคย มีภาพ แล้วก็ตาม ถึงอย่างไร ได้ภาพใหม่ ก็จะได้ ท่าใหม่ๆ อิริยาบถใหม่ๆ บางครั้ง เราก็ โชคดี ได้ภาพ ที่สวย กว่าเดิม อีกด้วยนะ

_s219.png

Thank you for visiting my post!
Thank you For all Your Upvotes and Comments,
I always deeply appreciate all of your support.

ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน ที่ติดตาม เรื่องราว ของเราเสมอมา
ขอบคุณทุกคะแนนโหวต + คอมเม้นท์ และกำลังใจที่มีให้กันตลอดมา
ความปรารถนาดี มีให้เพื่อนๆเสมอ
Much Love @tookta

_l_.png


Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36306.69
ETH 2408.80
USDT 1.00
SBD 3.77