ชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าแมลง # 135 {รังแตนที่หน้าบ้าน # ก่อนที่พวกเธอจากไป} Part. 2

in #thai2 months ago

img_6222s.jpg

Photo By @tookta

img_6221s.jpg


🕸️สวัสดีค่ะ คุณเพื่อนๆ ที่รัก ทุกๆคน...และแล้ว เจ้าแตน เป็นพันๆตัว ก็เหลือ เพียงแค่ สองตัว กับแมลง ตัวใหญ่ สีดำ คาดส้ม ที่มากิน รังแตน อีกหนึ่งตัว...และรังร้าง ว่างเปล่า หนึ่งรัง...ดูเอาเถอะ ขนาดเหลือ กันแค่นี้ พวกนาง ยังจ้อง มองเรา แบบไม่ ลดละ สายตา เลยทีเดียว


img_6220s.jpg


img_6225s.jpg


🕸️แล้วท่าทาง ของนาง ที่กางแข้ง กางขา เหมือนกับว่า กำลังโกรธเรา และพร้อม ที่จะ โจมตีเรา ได้ทุกเมื่อ...เราไม่ มั่นใจว่า ที่พวกนาง ย้ายรัง หนีไปอยู่ ที่อื่นนั้น เป็นเพราะ เหตุใด?...หรือว่ามัน เป็นเพราะเรา ที่วันนั้น เดินหอบผ้า รุงรัง ผ่านรัง ของพวกนาง แล้วทำให้ พวกนางกลัว...หรือว่า เป็นเพราะ แมลงตัวใหญ่ สีดำ คาดส้ม ที่มากิน รังของ พวกนาง กันแน่น๊า?


img_6224s.jpg


img_6218s.jpg


🕸️อันที่ จริงแล้ว เราไม่เคย อยากให้ พวกนาง ย้ายรัง จากเรา ไปไหน เราปล่อยให้ พวกนาง อาศัยอยู่ ที่ด้านหลัง ของโซฟา...และทุกครั้ง ที่เรา นั่งโซฟา ตัวนั้น พวกนางก็ ไม่เคยมา คอยรบกวน หรือ ทำร้าย ใครเลย สักคน...เราคิดว่า มันต้อง เป็นเพราะ แมลงตัวโตๆ ตัวนั้น ที่มาคอย กัดกิน รังของ พวกนาง เป็นแน่เลย พวกนาง ถึงได้ ย้ายรัง หนีไป

_210.png

Thank you for visiting my post!
Thank you For all Your Upvotes and Comments,
I always deeply appreciate all of your support.

ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน ที่ติดตาม เรื่องราว ของเราเสมอมา
ขอบคุณทุกคะแนนโหวต + คอมเม้นท์ และกำลังใจที่มีให้กันตลอดมา
ความปรารถนาดี มีให้เพื่อนๆเสมอ
Much Love @tookta

bkce3rnypr3.gif


Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 36066.79
ETH 2387.30
USDT 1.00
SBD 3.71