ชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าแมลง # 124 {ผีเสื้อกลางคืน # Plume Moths}

in #thai3 months ago

img_0747s.jpg

Photo By @tookta

img_0736x.jpg


🕸️สวัสดีค่ะ คุณเพื่อนๆ ที่รัก ทุกๆคน...ถ้าหาก ไม่เห็น จากหัวข้อ ที่เราบอก ไม่ทราบว่า มีคุณเพื่อน ท่านใดบ้าง ที่สามารถ บอกเรา ได้ว่า เจ้าสิ่งที่ อยู่ในภาพ ของวันนี้ เป็นตัวอะไร?...หรือ เป็นแมลง ชนิดไหน?...หรือว่า เป็นสัตว์ สายพันธุ์ใด์...วินาทีแรก ที่เรา เจอนาง เราเอง ก็งง มองแล้ว มองอีก นางบินไป ทางไหน เราก็รีบ เดินตาม นางไป ทุกที่เลย..555...เพราะความ อยากรู้ อยากเห็น เราจึง ไม่ยอม ละสายตา ไปจาก สิ่งที่เห็น อยู่ตรง หน้านี้


img_0741s.jpg


img_0736x.jpg


🕸️และแล้ว พอถึงจุด จุดหนึ่ง ไอ้สิ่งที่ เราเห็น มันก็แยก ออกจากกัน เป็นสองตัว...นาทีนั้นเอง เราจึงได้ ถึงบางอ้อ...อ้อ! แท้ที่ จริงแล้ว พวกเค้าก็ กำลัง ผสมพันธุ์กัน..555..โธ่เอ๊ย! เราไม่น่า ไปรบกวน ความสุข ของพวก เค้าเล๊ย! แหม่! ก็เรา ไม่รู้นี่นา...ไม่รู้ว่า พวกเค้า ก็คือ ผีเสื้อ กลางคืน นั่นเอง หรือ Plume Moths


img_0742s.jpg


img_0739s.jpg


🕸️เราก็ เคยโพสต์ ภาพของนาง ครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อประมาณ ห้าเดือน ที่ผ่านมา...แต่ภาพเดี่ยว กับภาพคู่ มันช่าง แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง และนี่คือ ภาพเดี่ยว ที่เรา เคยโพสต์ ไปเมื่อ นานมาแล้ว ผีเสื้อกลางคืน ถ้าคุณเพื่อน เห็นภาพเดี่ยว แล้วคุณเพื่อน ก็จะพูด เหมือนกับ เราว่า "นี่มันใช่ แมลง สายพันธุ์ เดียวกัน หรือนี่?!...เจ้าผีเสื้อ พันธุ์นี้ ที่สวน หน้าบ้าน ของเรา มีเยอะมากๆ ตอนเช้า และ ตอนเย็น พวกเค้า พากัน บินให้ว่อน ไปทั่วเลย

_220.png

Thank you for visiting my post!
Thank you For all Your Upvotes and Comments,
I always deeply appreciate all of your support.

ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน ที่ติดตาม เรื่องราว ของเราเสมอมา
ขอบคุณทุกคะแนนโหวต + คอมเม้นท์ และกำลังใจที่มีให้กันตลอดมา
ความปรารถนาดี มีให้เพื่อนๆเสมอ
Much Love @tookta

_3.png


Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36770.56
ETH 2389.74
USDT 1.00
SBD 3.99