เกมส์ในยามว่างตอนนี้

in #thai2 years ago

plsp8x.jpg

... สวัสดีเพื่อนๆ ทุกท่านครับ วันนี้มาแนวผ่อนคลายบ้างครับ ในแต่ละวันต้องทำงาน แต่เวลาทำงานเป็นเวลาที่ตัวเองชอบ มันทำให้รู้สึกกระตุ้นความรู้ตัวเองตลอด

... แต่ผมก็มีมุมของผมอีกอย่างเหมือนกันครับ ถึงจะชอบทำงานก็เถอะ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่น เป็นประจำเหมือนกันยามที่ตัวเองว่าง ย้ำคือ ว่าวงจริงๆ ครับ

jnwmym.jpg

k6nm6q.jpg

... วันนี้ได้เกมมาใหม่ แต่เป็นเกมเก่า ที่เล่นมาตั้งแต่ภาค 4 ยังตอนนี้มีถึงภาค 6 ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ภาค 6 นี้ น่าจะเป็นภาคล่าสุดในตอนนี้แล้ว

... แต่เกมที่ผมพึ่งซื้อมาทางออกนไลน์นี้ เป็นเกมในเวอร์ชั่นภาค 5 แต่ภาคที่ผมชอบเล่นจนติดในอดีต น่สจะเป็นภาค 4 คงต้องลองเล่นภาค 5 ดูก่อน ถ้าเข้าใจระบบก็น่าจะติด แต่ก็ยังอยู่ในพื้นฐาน ที่ตัวเองต้องว่างจริงๆ ครับ ขอบคุณที่ติดตาม

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
BTC 28446.07
ETH 1727.68
USDT 1.00
SBD 2.49