หนังสือเตือนใจของเรา 192 : เราเหนื่อยเพื่ออะไร

in thai •  last year 

หนังสือเตือนใจของเรา_steemit copy.jpg

เรามักถูกสอนว่า ให้เราเหนื่อยแล้วเราจะสบายในอนาคต เราก็เลยก้มหน้าก้มตาเหนื่อย จนไม่ได้มองว่าสิ่งที่เราและอดทน เราทำไปเพื่ออะไร เรากำลังทำให้สุขภาพเราแย่ลงหรือเปล่า ถ้าสุขภาพเราแย่ นี่หรือคือสิ่งที่ดีในอนาคตที่เราจะได้รับ

ความจริง ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรจะไม่จริงจังกับการใช้ชีวิต แต่แค่ให้เราพักผ่อนบ้าง สุขภาพร่างกายและจิตใจของเราเป็นอันดับหนึ่งของสิ่งที่เราต้องการ เป็นสิ่งที่เราฝันที่อยากได้รับมาตลอดครับ

ใช้ร่างกายและจิตใจของเราแบบเอาใจใส่ เพราะสิ่งที่เราต้องการทำให้เรามีความสุข ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีหน้ามีตา มีเงินทองเสมอไป พื้นฐานหลักของการที่เราใช้ชีวิตไปในทางที่ดีก็เพื่อความสุข

พยายามรักษาสุขภาพและความสุขในจิตใจของเราในทุกๆวัน เพราะนี่คือความสำเร็จที่แท้จริง ที่เราสร้างได้ในทุกวันครับ

2017-11-25 14.14.40_2.JPG


Thanks for reading.
Author: Tawa Siriwach
https://www.tawasiriwach.com
More : www.facebook.com/tawasiriwachlife
www.facebook.com/TawaDesign


บทความย้อนหลังเกี่ยวกับ Steemit ครับ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Good health is most important.

Posted using Partiko iOS