Happy New Year 2019

in thai •  22 days ago

สวัสดีปีใหม่ค่ะ เพือนๆสตีมที่รักทุกๆคน ปีใหม่ก้าวเข้ามา ก็ขอให้ทุกคนมีแต่สี่งดีๆ เข้ามาในชีวิด มีโชกมีชัย ล้ำลวยๆ มีสุขภาพแข็งแรงๆ มีก้าวหน้าในหน้าทีการงาน กันหมดทุกคนนะค่ะ 😍 แล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็คงจะเสหรีมสะหรองปีใหม่กันอย่างสนุกสะหนาม และ ปรอดพัยกันทุกคนนะ ไม่ว่าจะพากันไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเพราะ บางคน บางครอบครัว บางกุ่มเพือน ก็อาจจะมีแผนไปเที่ยวตามสะถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวพายในปะเทศ หรือ ต่างปะเทศก็ตามเพราะการที่พวกเราจะไปที่ไหนสักแห่ง มันก็เป็นความตั้งใจของพวกเราแล้ว และ มันก็จะต้องสะนุกมากๆสำลับทริบนั้นอยู่แล้ว แต่สำลับเราแล้วปีนี้ยังคงเที่ยวเล่นอยู่ที่บ้านเหมือนเดีมนี้ละค่ะ เพราะยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนช่วงนี้อาจจะหยุ้งๆกันหน่อย เอาไว้มีโอกาสค่อยไปเนอ😆 แต่วันนี้ก็คงยังต้องอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปส้างสันที่ไหนเพราะเมื่่อยจากการส้างสันกับบรรดากุ่มเพือนๆตั้งแต่เมื่อคืนดมื่อยเลยต้องขอพักผ่อนก่อนสักหนื่งค่ะ ไม่ว่าไครจะโทรมาวันนี้ก็ต้องบอกว่า ขอพักขอเวลานอนพักผ่อนก่อนค่ะ เพราะเมื่อคืนนอนดืกได้นอนน้อยมาก😔
FB_IMG_1546271477879.jpg
เพราะกว่าจะเลีกก็ 01:00 นุ้นค่ะ เพราะเราต้องcountdown นับกนื่งถอยหลังกัน และ ต้องค่อยหาของกับแก้มค่อยเชีฟอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ปากอยู่เสยๆ เพราะไม่อย่างนั้นพวกเราอาจจะอยากนอนกันได้ค่ะ😀 และ เมนูอาหารของพวกเราวันนี้ก็จะมี หมูกะทะ, ปี้งน้ำตกเนื้อควาย และ ทอดหนังยำกันค่ะ ต้องหาแต่อาหารปะเพดกินได้นานๆ มันจะได้อยู่ถืงรอบดืกๆกันค่ะ😆 เพราะเมื่อคืนก็ดื่มไปตั้งเยอะ แบบว่า
IMG_20181231_235419.jpg
กินไปคุยกันไป ฟังเพลงกันไปอย่างสนุกสะหนาน เรร่ามีคุยกันเลื่องการทำงาน เลื่องครอบคัรว มีปืกษาตามภาษาเพือนๆนานๆทีได้เจอหน้ากัน เพราะเพือนบางคนก็จะออกไปทำงานกันต่างจังหวัดพอถืงเทศการต่างๆก็จะพากันกับบ้านมาเยี้ยมครอบครัวกันนั่นเองค่ะ
C360_2019-01-01-00-05-45-459.jpg
ก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายรูบเก็บไว้เป็นที่ละรืกให้หายคิดถืงกันค่ะ อย่างนี้ละค่ะเพือนแท้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่เคยลื่มกัน คำว่าเพือนมันกว้างขวาง และ มหัสจันมากกว่าสี่งไดในโลกใบนี้ เพือนแท้จะช่วยเหลือชื่งกัน และ กันในยามลำบาก สามารกปืกษา และ ช่วยกันแก้ไขบันหาได้ทุกเมื่อ ช่วยเหลือชื่งกัน และ กันในยามทุก อยู่เขียงข้างกันในวันโดดเดี่ยว และ เวลากินก็เรียกหากันทุกเมื่อ ส้างสันกันอย่างสะนุก นี้ละค่ะ คือคำว่าเพือนของฉัน
และ ไม่ว่าไครจะยังดื่มอยู่ก็ตามในตอนนี้ ก็ขอให้ดื่มแบบเบาๆ ดื่มแบบมีสติกันนะ และ เวลาเมาก็ให้นอนพักผ่อน ห้ามขับลดนะค่ะเพื่่อความปรอดพัยของทุกๆคน เป็นห่วงค่ะ😍

รักนะค่ะทุกคน:))😘😘😘

Thank you for visit post and support me🙏🙏🙏

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Happy New Year สวัสดีปีใหม่ค่ะ^^

·

สวัสดีปีใหม่เชั่นกันค่ะ

Happy new year to you too. Sorry can't understand Thai. But it looks like you guys are having fun 🤗

Posted using Partiko Android

·

Happy new year too

Happy New Year 2019 ค่ะ ขอให้โชคดีมีสุขเช่นกันจร้า.... เมนูอาหารแต่ละอย่างน่าทานทั้งนั้นเลย

·

ขอบคุณค่ะ🙏โชกดีปีใหม่ ขอให้ล้ำให้รวย เรังๆกันทุกคนนะ

Happy new year, wish you happy all year ^^/

·

Happy new year too