งานกำแพงบ้านหลังเดิม #2

in #thai3 years ago

iwn0qs.jpg

สวัสดีครับ เพื่อนๆ วันนี้ยังอยู่กับบ้านหลังเดิม งานเดิมเป็นวันที่ 2 และน่าจะอีกหลาย กว่างานส่วนตรงนี้จะเสร็จ วันนี้เริ่มงานกับพี่ๆ ทีมงานชุดเดิมครับ มากันทั้งหมด 6 คน รวมผม

งานในวันนี้ เป็นงานทำคานกำแพง เหมือนเดิม โดยใช้เหล็กที่ดัดไว้ ตั้งแต่ เมื่อวานมาผูกประกอบเป็นโครง ผมก็บอกไม่ถูกครับ เพราะมาเป็นลูกมือเค้า งานกำแพงแบบนี้ เป็นครั้งแรกครับ

tyvlvs.jpg

bdiaj8.jpg

วันนี้เร่งปั้นงาน จนเสร็จประมาณ 5 โมง ทั้งที่ตอนเช้ามา 7 โมงครึ่ง แรกๆในใจ คืดเลยนะ เห็นคนก่อกำแพง ทั่วๆ ไป ด้วยตาเปล่า ทำกันง่าย แต่ก่อๆ เหมือนต่อตัวต่อ อะไรประมาณนั้นครับ

7nki7p.jpg

ลงมือทำเอง นี้รู้สึกเลยครับ ว่างานช้างดีๆ นี้เอง ยากกว่าที่คิด กว่าจะถึงขั้นต่อลงมือก่อนี้ ใช่เวลาพอสมควร ค่าแรงงานฝีมือ ถึงได้ราคาสูง ตามราคาความยากง่ายนั่นเอง

มาเจอแบบนี้ทำให้ทัศนคติของผม เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง อย่างว่าถ้าไม่ลงมือทำเองคงไม่รู้ ดั่งคำว่า สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำเองจริงๆ น่าจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการทำงานของผมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับที่ติดตามและสนับสนุนผมครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27002.73
ETH 1674.16
USDT 1.00
SBD 2.22