ข้อความสำคัญ

in #thai4 years ago

imp mess.png

สวัสดีเพื่อนๆ Steemains ชาวไทย

ผมต้องการแจ้งเรื่องสำคัญ เกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นไปได้ ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ บางท่านอาจรู้แล้วว่า มีความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับ Hardfork ใน Steem ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น และทำให้การพาวเวอร์ดาวน์ ใช้เวลาเพียงสี่สัปดาห์ แทนที่จะเป็น 13 สัปดาห์ เหมือนก่อน ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ แต่น่าเสียดายที่ Hardfork ครั้งนี้อาจซ่อน ความไม่ชอบมาพากลไว้ ก่อนอื่นเลย Hardfork นี้จะลบจำนวน Steem และ SBD ทั้งหมด จาก 65 บัญชีขนาดใหญ่ รวมเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านดอลลาร์ จาก witnesses หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่พยายามจะไม่ให้ Steemit พ้นจากการเผด็จการของ Mr. Sun ดังนั้นเพราะ 65 บัญชีเหล่านี้ ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง Mr. Sun จึงลบเงินทั้งหมดของพวกเขาออก และพวกเขาจะสูญเสียมันไปทั้งหมด การพาวเวอร์ดาวน์ภายใน 4 สัปดาห์ เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้น หลังจาก 4 สัปดาห์นี้ผ่านไป ดังนั้นผมขอแนะนำ ให้ทุกคนพาวเวอร์ดาวน์บัญชีใน Steemit ของคุณและนำไปใช้กับ Hive เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนว่า Mr. Sun ไม่สนใจผู้ใช้ และพร้อมที่จะต่อสู้ กับใครก็ตาม ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของเขา อนาคตของ Steemit คงใกล้ถึงจุดจบ เพราะการถูกลบบัญชี และเขายังสามารถปิดมันได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า อย่าปล่อยให้จำนวนเงินของคุณใน Steemit ต้องเสียเปล่า แต่นำมาไว้ที่ Hive เพราะเท่าที่เห็นอนาคตที่ Hive ดีกว่าอย่างแน่นอน

Love and Happiness

@ricko66

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 67408.93
ETH 3491.49
USDT 1.00
SBD 2.70