รับจ้างเก็บหัวมัน

in #thailast year

d8wdln.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ทุกคน

ช่วงนี้ก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้าง แล้วแต่ว่าวันไหนเหนื่อยมากจนหมดเรี่ยวแรงมาจากการทำงาน กลับถึงบ้านก็จะอาบน้ำกินข้าวเย็น แล้วก็นอนเลย งานที่เราทำก็มีหนักเบาสลับกันไป เหนื่อยมากก็หยุดพักวันสองวัน วันนี้ก็หยุดพัก เพราะงานไม่มี เมื่อวานเราไปรับจ้างเก็บหัวมันเทศ ที่นี่จังหวัดพิจิตร อาชีพคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ทำสวน กันเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จะยึดอาชีพทำนากันเป็นหลัก พอหมดหน้านาแล้ว ก็มาปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เพราะที่นี่เวลาแล้ง แล้งจริง เวลาฝนก็น้ำท่วม เกษตรกรก็ต้องปรับตัวกันตามสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดทั้งปี*

kphupc.jpg

ปีนี้ฝนแล้ง นาก็ทำให้แค่ครั้งเดียว เกษตรกรหลายๆ ก็หันมาปลูกมันเทศกันพอสมควร เพราะมันต้องใช้น้ำมากมายเหมือนกับการทำนา ตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ราบ เกษตรก็ใช้เครื่องทุ่นแรงในการทำการเกษตรเยอะ เวลาจะเก็บมันขึ้นมาจากดิน ไม่ต้องไปใช้เสียบหรือจอบขุด เหมือนกับสมัยก่อน เดี๋ยวนี้เรารถไถ ไถตามร่องแปลงได้เลยค่ะ หัวมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลย ง่ายต่อการเก็บ และประหยัดเวลามากๆ เลยค่ะ

38c07z.jpg

5wainc.jpg

คนงายช่วยกันเก็บมันเทศตั้งแต่เช้า โดยเก็บใส่ถัง แล้วก็เอาไปเทใส่กระสอบปุ๋ย ตั้งๆ เรียงไว้ แล้วก็จะมีรถอีแต๋นตามเก็บกระสอบปุ๋ยที่บรรจุเต็มไปมันเทศ ยกขึ้นรถแล้วนำไปไว้ที่บ้าน

zths08.jpg

หลังจากเก็บมันเทศเสร็จแล้ว หน้าที่ต่อไปก็คือล้างทำความสะอาด และบรรจุถุง โดยจะใส่ถุงละ 10 กิโลกรัม ซึ่งก็เป็นอันเสร็จหน้าที่ของเรา

79k6dn.jpg

จากนั้นก็จะมีรถมารับซื้อมันเทศถึงที่เลยค่ะ บางเจ้าก็มาเหมายกสวนเลย บางเจ้าเจ้าของไร่ก็เอาไปส่งเองที่ตลาด อันนี้คงได้ราคาดีกว่าเหมาสวน สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆ ที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะ ขอบคุณค่ะ @puza

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54525.21
ETH 4099.56
BNB 597.08
SBD 7.03