กิจกรรมโปรดของลูกสาว

in #thailast year

ocazcy.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ทุกคน

ช่วงนี้ก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้าง คือมันไม่มีเรื่องจะเขียนค่ะ เพราะชีวิตก็ทำงานแบบเดิมๆ ซ้ำๆ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ตอนนี้รอฝนตก เพื่อจะปลูกข้าว ฝนก็ไม่ตกสักที ตกทีก็มาแต่หางๆ ไม่พอที่จะให้ดินชุ่มชื่นเลยค่ะ ฝนก็ยังไม่ตก แล้งมากๆ เลยค่ะปีนี้ ก็รอแล้วรอเล่า ตอนนี้ก็รอต่อไป รอว่าจะได้ปลูกข้าวเมื่อไร

ช่วงนี้เด็กๆ ก็อยู่บ้านเรียนออนไลน์ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียนไหม เพราะเราออกไปทำงานรับจ้างเกือบทุกวัน แล้วก็ปล่อยให้ลูกๆ เรียนออนไลน์อยู่บ้าน เราก็อยากจะอยู่สอนลูกเหมือนกัน แต่ถ้าหยุดสอนลูกก็ไม่มีรายได้เข้า เพราะทุกวันนี้ของกินของใช้ต้องซื้อเกือบทุกอย่าง ถึงแม้ว่าที่นี่ค่าครองชีพจะไม่แพงเหมือนที่อื่น ผักกำละ 5 บาท แกงถุงละ 20 บาท ยังมีขาย แต่ก็ต้องใช้เงินซื้อหามา เราก็เลยจำเป็นต้องออกไปรับจ้างทำงานทุกวัน

4yylgd.jpg

02g850.jpg

ปีนี้โรงเรียนยังไม่เปิดเทอม ลูกสาวก็เล่นอยู่กับบ้าน ไม่ได้มีกิจกรรมทำเหมือนตอนที่ไปโรงเรียน ลูกสาวเราเป็นคนชอบแสดงออก ชอบเต้น ชอบรำ อยู่โรงเรียนครูก็เลยจับให้ทำกิจกรรมอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะกิจกรรมของทูบีนัมเบอร์วัน ลูกสาวเข้าร่วมกิจกรรมมา 2 ปีแล้วค่ะ แล้วก็ไปแข่งขันทุกปี นี่เป็นภาพการประกวดเมื่อปีที่ผ่านมา

sn7bes.jpg

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน คือโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ ทำให้เด็กกล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

zlj7e7.jpg

ยาเสพติด ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบาย ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ

u32gsj.jpg

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้น และปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด มิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงมร่วมใจกัน เป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆ ที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะ ขอบคุณค่ะ @puza

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57153.54
ETH 4765.73
BNB 635.42
SBD 7.22