วันที่ท้องฟ้าสดใส

in #thailast year

poox6x.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ

วันนี้เราไปเฝ้าลูกน้องย่ำนา ก็เป็นงานรับจ้างค่ะ นาของตัวเองยังทำไม่ได้ เพราะฝนไม่ตก นี่เป็นนาของนายจ้าง ซึ่งเขามีสระน้ำขนาดใหญ่กักเก็บน้ำไว้ในหน้าแล้ง นายจ้างก็เลยทำนาได้ตลอดทั้งปี เมื่อวานตอนที่ดูลูกน้องทำงาน ท้องฟ้าสวยมากค่ะ ท้องฟ้าเป็นสีคราม มีก้อนเมฆก้อนใหญ่ขาวๆ ลอยอยู่เต็มท้องฟ้า แล้วเงาของก้อนเมฆมันสะท้อนเงาในน้ำ มองแล้วเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะ การย่ำนาเพื่อเตรียมปลูกข้าว แบบนาหว่านน้ำตม ต้องปรับพื้นที่นาให้สม่ำเสมอ มีคันนาล้อมรอบ และสามารถควบคุมน้ำได้ นาแปลงนี้ขนาด 18 ไร่ ซึ่ง 18 ไร่นี้ไม่มีอะไรกั้น จะมีแค่คันนากั้น ถือว่าเป็นนาแปลงใหญ่มากๆ

28rj7w.jpg

การเตรียมดินก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเตรียมดินในนาดำ หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ควรปล่อยให้เมล็ดข้าวที่ร่วงหล่นในนามีเวลางอกเป็นต้นข้าว เพื่อลดปัญหาข้าวเรื้อ หรือข้าววัชพืชในนา แล้วจึงไถดะ แล้วปล่อยน้ำเข้าพอให้ดินชุ่มอยู่เสมอ ประมาณ 5-10 วัน เพื่อให้เมล็ดวัชพืชงอกขึ้นเป็นต้นอ่อนเสียก่อน จึงปล่อยน้ำเข้านา แล้วทำการไถแปรและคราด หรือใช้ลูกทุบ จะช่วยทำลายวัชพืชได้

2m1pi0.jpg

หากทำเช่นนี้ 1-2 ครั้ง หรือมากกว่านั้น โดยทิ้งระยะห่างกันประมาณ 4-5 วัน หลังจากไถดะไถแปร และคราดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขังน้ำไว้ประมาณ 3 สัปดาห์ เพื่อให้ลูกหญ้าที่เป็นวัชพืชน้ำ เช่น ผักตบชวา ขาเขียด แห้วทรงกระเทียม ผักปอด และกกเล็ก งอกเสียก่อน จึงคราดให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคราดแล้วจึงระบายน้ำออก และปรับเทือกให้สม่ำเสมอ

i2u6l4.jpg

การปรับพื้ที่นาหรือการปรับเทือกให้สม่ำเสมอ จะทำให้ควบคุมน้ำได้สะดวก การงอกของข้าวดี เติบโตสม่ำเสมอ เพราะเมล็ดข้าวมักจะตายถ้าตกลงไปแอ่งน้ำหรือหลุมที่มีน้ำขัง เว้นแต่กรณีดินเป็นกรดจัด ละอองดินตกตะกอนเร็วเท่านั้นที่ต้นข้าวสามารถขึ้นได้ แต่ถ้าแปลงใหญ่เกินไปจะทำให้น้ำเกิดคลื่น ทำให้ข้าวหลุดลอยง่าย และข้าวรวมกันเป็นกระจุก ไม่สม่ำเสมอ นอกจากนั้นการปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ ยังช่วยควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช ซึ่งเป็นปัญหาสำคัยของการทำนาหว่านน้ำตมอีกด้วย การปรับพื้นที่ทำเทือก ควรทำก่อนหวานข้าวหนึ่งวัน เพื่อให้ตะกอนตกดีเสียก่อน แล้วแบ่งกระทงนาออกเป็นแปลงย่อยๆ

ngtfxe.jpg

งานเสร็จเกือบ 5 โมงเย็น ก็เก็บของเตรียมตัวกลับบ้านค่ะ เป็นงานที่ดูเหมือนจะสบาย เพราะนั่งอยู่บนรถตลอดเวลา แต่การบังคับนั้นต้องใช้กล้ามเนื้อแขนที่แข็งแรงมากๆ ซึ่งเราเป็นผู้หญิงยังทำไม่ได้ สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆ ที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะ ขอบคุณค่ะ @puza

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57164.12
ETH 4744.89
BNB 647.88
SBD 7.23