ผลไม้บ้านๆ

in #thailast year

sspich.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ

เมื่อคืนฝนตกหนัก เช้าวันนี้ก็เลยออกไปดูนาเสียหน่อย ว่าฝนที่ตกเมื่อคืนได้น้ำมากพอที่จะทำนาหรือยัง ซึ่งฝนที่ตกเมื่อคืนยังไม่หนักพอที่จะทำให้น้ำขังในนา พอที่จะทำนาได้ ตอนนี้ก็ต้องร้องเพลงรอต่อไป เดินสำรวจรอบๆ นา ก็ได้ผลไม้ติดไม้ติดมือกลับบ้าน ซึ่งนั่นก็คือบักคร้อ หรือตะคร้อ กินยามเที่ยงๆ แดดร้อนๆ มันได้แรงดีค่ะ

iutujd.jpg

ตะคร้อมีประโยชน์มากมายเลยค่ะ

  • เปลือกต้นนำมาขูดเอาแต่เนื้อเปลือกตำใส่มดแดง เปลือกนางกินกับตำเมี่ยงโคน กินกับใบส้มกบ ส้มลม ตำใส่เครื่องข่า ตะไคร้ พริก อร่อยมากค่ะ

  • ใบอ่อนตะคร้อนำมาใช้รับประทานเป็นผักแกล้มกับอาหารอีสาน

  • เมล็ดใช้รับประทานได้แต่อย่าเกิน 3 เม็ด เพราะจะทำให้เมา หรือที่นิยมก็คือนำมาสกัดทำเป็นน้ำมัน สำหรับเป็นยาสมุนไพร หรือใช้เป็นน้ำมนสำหรับจุดประทีป

  • เปลือกต้นใช้สกัดทำเป็นสีย้อมได้ โดยสีที่ได้คือสีน้ำตาล ส่วนเปลือกตะคร้อผสมกับเปลือกก่อจะให้สีกากี

  • เนื้อไม้ตะคร้อสามารถนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมไม้ทั่วไปได้ ทำเฟอร์นิเจอร์ ใช้ทำไม้เสาเรือนบ้าน อาคารบ้านเรือน ด้ามเครื่องมือ ตะลุมพุก ลูกหีบน้ำมัน ลูกหีบอ้อย ทำเขียง ครก สาก สากตำข้าว กระเดื่อง หรือนำมาใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง ทำฟืนและถ่านชนิดดี

vlypxp.jpg

  • ผลสุกหรือเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลืองและฉ่ำน้ำ มีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ โดยจะนิยมรับประทานกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเนื่องจากเนื้อผลมีฤทธิ์เป็นยาระบาย การรับประทานมากเกินไปอาจทำให้ท้องเสียได้ หรือนำผลมารับประทานจิ้มกับเกลือหรือนำมาซั่วกิน ส่วนผลที่หวานมากก็นำมากินกับข้าวได้ ส่วนเปลือกผลส่วนก้นสามารถนำมาตำใส่เปลือก ผสมกับเนื้อ หรือนำมาตำเหมือนตำส้มตำ นอกจากนี้ยังสามารถนำผลมาทำเป็นอาหารหวานได้อีกหลายชนิด เช่น ตะคร้อแก้ว น้ำตะคร้อ ลูกกวาดตะคร้อ แยม ไวน์

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 51076.01
ETH 4328.61
BNB 582.27
SBD 6.30