Anutta Restaurant # 270 เพราะมีความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

in thai •  2 months ago 

image

สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพรักทุกๆท่าน

วันนี้ผมจะมาเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งครับ ต่อจากกิจกรรม ของโพสต์ที่แล้วครับ ในเรื่องของเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีครับ ผมจะมากล่าวเกริ่นกันเล็กน้อยต่อจากปกติแล้วครับว่า

1.เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
2.เพราะมีความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
2.เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี
4.เพราะมีความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

เพื่อนๆยังจำบทความในตอนที่แล้วของ 4 หัวข้อนี้ ได้ใช่ไหมครับ วันนี้ผมจะมาต่อใน หัวข้อที่ 2 ครับ 2.เพราะมีความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น หมายถึงอย่างไร เรามาทำความเข้าใจกันต่อไปเลยนะครับว่าจะมีความคิด ความเห็นแตกต่างกันหรือไม่ มาทดลอง ดูไปพร้อมๆกันเลยครับหากมีความหมาย คาดเคลื่อน หรือแตกต่างออกไปอย่างไรก็ติชมกันมาได้นะครับ ผมจะได้ปรับปรุง แก้ไขต่อไปครับ เอาละครับในความรู้ความเห็นของผม ก็คือ
(สมมุติว่าเราไปเจอ ลูกหมาลูกแมว แล้วเกิดอาการชอบขึ้นมาครับ) คราวนี้เรามาพิจารณาดูครับ ว่า อะไรเกิดขึ้นก่อนแล้วอะไรจะเกิดตามมาครับ อันดับแรกเลยก็คือ ก็เพราะว่าเรามีดวงตา ไปเห็น ( ผัสสะ ) ลูกแมว ลูกหมา จึงมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้น
ดังนี้คือ
เกิดความรู้สึกชอบบ้าง
เกิดความรู้สึกเฉยๆบ้าง
เกิดความรู้สึกไม่ชอบบ้าง

แล้วแต่อาการครับ ของแต่ละคนครับ การที่เราไปจับยึดเอาอารมณ์ ตรงนั้นมาเป็นที่ตั้ง นั้น ก็มีความแตกต่าง ออกไปอีกเหมือนกันครับ สมมุติว่ามี การเกิดความรู้สึกชอบ ขึ้นมา อาการต่อไปก็คือ เราก็เกิดอาการปลงใจรัก หลังจากที่เราเกิดหลงรักขึ้นมาแล้ว เราก็เกิดมีอาการ ห่วงกั้นต่อจากนั้นครับ เมื่อเรามีอาการหวงกั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็ย่อมมี ทุกข์
ทุกข์เพราะอะไร
เพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงครับ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรามาดูกันครับ
สิ่งที่เรารักโดนแย่งไป ก็คือทุกข์
สิ่งที่เรารักโดนทำลาย ก็เป็นทุกข์
สิ่งที่เรารักทำร้ายคนที่เรารัก ก็เป็นทุกข์
สิ่งที่เรารักตายจากไป ก็เป็นทุกข์

สรุปก็คือ รัก 1 อย่าง ทุกข์ 1 อย่าง รัก 100 อย่าง ทุกข์ 100 อย่างครับ

และนี่ก็คือประสบการณ์แปลกๆ พี่ผมไม่เคยรู้ ไม่เคย ได้ยินมาก่อนครับ

รักและศรัทธาตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว

^---^
วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุน กันตลอดมากครับ

ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน ที่คอยติดตาม เรื่องราว เสมอมา
และขอให้เพื่อนๆได้มีความสุขกัน ทุกท่านครับ

@prapanth

1558249228837-60x60.png

image


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @prapanth! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 400 posts. Your next target is to reach 450 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

thai Flac s.png

โพสต์นี้ ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าร่วมการประกวด
Strange Events Story Contest ครั้งที่ # 1
นอกจากนี้ ยังได้รับ ป้ายเสนอชื่อ กำกับคุณภาพ ในนามของ @thaiteam
คุณสามารถเพิ่มเติมป้าย ในโพสต์นี้ได้ โดยการแก้ไข แต่ไม่สามารถ นำไปใช้ในโพสต์อื่น
เนื่องจาก เป็นป้ายกำกับคุณภาพของ @thaiteam.

ลิงค์ไปยังโพสต์ของคุณ Nominate Post Day # 2


thai Flac s.png

Good Work!


mnte00wst2.png

@thaiteam