เราจะถอนเงินออกจาก steemit ได้อย่างไร

in #thai5 months ago

สวัสดีครับ พี่น้อง steemit ทุกคนครับ
วันนี้ผมได้เขียนแนะนำ วิธีการถอนเงินไว้ที่นี่

https://hive.blog/thai/@pichat/steemit-053e55879d15cest

เพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูกันได้น่ะครับ
เนื่องจากวิธีการเดิม ที่ผมเคยแนะนำไม่สามารถ
ใช้ได้แล้ว เลยมาทำการอัพเดทวิธีใหม่ให้นะครับ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับ

ทุน 9 ทางเล่ม 3.png

ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ
@Pichat

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 13096.02
ETH 408.90
USDT 1.00
SBD 0.99