เทคนิคการหา โอนเข้า โอนออก เปลี่ยนเงินคริปโตเป็นเงินบาท ตอนที่ 2

in #thai4 months ago

ตอน 2.jpg

ทักทายกันตามเคย ด้วยคำว่า สวัสดีครับ เพื่อนพ้องน้องพี่กัลยานิมิตร วันนี้ผมจะเล่าถึง เทคนิค วิธีการที่ผม ใช้ในการหา โอนเข้า โอนออก แลกเปลี่ยน เงินคริปโต เป็นเงินบาทเข้ากระเป๋า จากประสบการณ์โดยตรงของผม และความรู้ที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาบอกกัน เข้าไปติตามอ่านกันได้ที่นี่นะครับ

https://hive.blog/hive-194931/@pichat/3y72wb-2

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13093.57
ETH 386.34
USDT 1.00
SBD 0.98