เทคนิคการหา โอนเข้า โอนออก เปลี่ยนเงินคริปโตเป็นเงินบาท ตอนที่ 1

in #thai4 months ago (edited)

การโอนเงินคริปโต.jpg

ทักทายกันตามเคย ด้วยคำว่า สวัสดีครับ เพื่อนพ้องน้องพี่กัลยานิมิตร วันนี้ผมจะเล่าถึง เทคนิค วิธีการที่ผม ใช้ในการหา โอนเข้า โอนออก แลกเปลี่ยน เงินคริปโต เป็นเงินบาทเข้ากระเป๋า จากประสบการณ์โดยตรงของผม และความรู้ที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาบอกกัน เข้าไปติตามอ่านกันได้ที่นี่นะครับ

https://hive.blog/hive-194931/@pichat/1

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12691.77
ETH 387.97
USDT 1.00
SBD 1.00