สวนผลไม้น่าท่องเที่ยว

in #thai4 years ago

สวนคุณไพบูลย์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง จะเปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและรับประทานผลไม้สดๆ จากต้น ซึ่งกลางพฤษภาคมเปิดสวนทุเรียนนกกระจิบรุ่นแรก บุฟเฟ่ต์ทุเรียนนกกระจิบ และสำหรับเดือนมิถุนายน จะเป็นบุฟเฟต์ผลไม้ ทุเรียนหมอนทอง, มังคุด, เงาะ และลองกอง ค่ะ

ราคา : ทุเรียนนกกระจิบ ราคากิโลกรัมละ 250 บาท, ผลไม้อื่นๆ แล้วแต่ราคาตามกิโลกรัม
p18nnq7i9fu8v1oh618sb2oq163j71.jpg
p18nnq7i9f1omp16fi1uai1a2uqk251.jpg

สวนคุณไพบูลย

21 หมู่ 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.08-2210-0188, 08-7136-4883, 08-9535-7008, 08-6149-1772

เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-17.00 น.

www.paiboonrayong.com และ www.facebook.com/suanpaiboon

p18nnqa7strrc1eim14t7tpq1cs551.jpg

      การเดินทาง เมื่อถึงระยอง สังเกต สี่แยกทับมา ให้ขับตรงมา ขวามือจะพบ MAKRO เลยมาซ้ายมือจะพบ BIGC ให้ข้ามสะพานหน้า BIGC ขับตรงมา จะพบสี่แยกบ้านดอนให้ขับตรงมา และเตรียมชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบ้านแลง (ไม่ขึ้นสะพาน)

     เข้าทางหลวงหมายเลข 3139 (ขวามือมีเซเว่นอีเลฟเว่น) เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วให้ขับตรงมาเรื่อยๆ จนพบสะพานข้ามบึงน้ำและมีร้านอาหารครัวสมใจอยู่ซ้ายมือ ขวามือเป็นวัดจุฬามุณี ให้ชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายมานาตาขวััญ เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้ว ให้ขับตรงมาเรื่อยๆ จะผ่านวัดนาตาขวัญอยู่ซ้ายมือ ผ่านโรงเรียนวัดนาตาขวัญ ผ่านร้านบุญช่วยการเกษตรอยู่ซ้ายมือ ปั้มสมจิตรบริการอยู่ขวามือ ให้เตรียมชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวาข้างๆ ที่ทำการ อบต.นาตาขวัญ เมื่อเลี้ยวขวาเข้ามาแล้ว ขับตรงมาจนพบสามแยก ให้เลี้ยวซ้าย วิ่งมาประมาณ 500 เมตร จะพบป้ายชื่อสวนและทางเข้าสวนอยู่ขวามือ

สุดท้ายนี้ ฝากกดโหวตและคอมเม้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ^^ ติดตาม @peepoo

Sort:  

ระวังชีต้ามาจับกินนะ -

Coin Marketplace

STEEM 0.61
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56002.98
ETH 4470.74
BNB 607.63
SBD 7.17