Story at Nan

in #thai5 years ago

เรื่องราว2วัน1คืนที่น่าน เริ่มจากลำปาง เราออกเดินทางกันตั้งแต่ตี3ครึ่ง เดินทางไปน่านเพื่อไปอ.บ่อเกลือ ระยะเวลาเดินทางจากลำปางไปถึงอ.เมืองน่านใช้เวลา3ชั่วโมง จากเมืองน่านไปบ่อเกลืออีกประมาณ3ชั่วโมง ขาไปเราใช้เส้นทางอ.สันติสุข เส้นทางเป็นถนน2เลน ทางโค้งไปตามภูเขา ระหว่างทางแวะชมวิวทะเลหมอกกันหน่อย จุดนี้อยู่ที่อ.สันติสุขเวลา08.30น. หมอกกำลังขึ้นimage imageหลังจากชมวิวเสร็จเราก็ออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่อ.บ่อเกลือ เส้นทางก็โค้งไปตามภูเขาจนถึงตัวอำเภอ จากนั้นขับขึ้นเขาไปเรื่อยๆจนถึงต.บ่อเกลือเหนือ ที่นี่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน เราก็ไม่พลาดที่จะไปพิชิตต้นกำเนิดแม่น้ำ เดินเข้าไปได้ประมาณ100เมตร เส้นทางแฉะเพราะฝนเพิ่งตกไปก่อนหน้านี้ ทางลื่นโคลนเยอะ เราจึงถอยกลับมาถ่ายรูปกันข้างหน้าทางเข้า image imageหลังจากนั้นไปดูปลาในแม่น้ำสว้าต่อ แม่น้ำนี้เป็นสายเล็กๆที่ไหลผ่านหมู่บ้านบ่อหยวกใต้ มีน้ำไหลทั้งปี น้ำเย็นมาก ![image] image() บริเวณริมน้ำชาวบ้านจะปลูกผักสวนครัวกันตลอดแนว ตามวิถีหลังเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้ว image imageผ่านไป1วันทุกคนเพลียมากเพราะตื่นตั้งแต่เช้า เที่ยวเสร็จก็แยกย้ายกันพักผ่อน เช้าวันถัดมาคือวันเดินทางกลับลำปาง เริ่มต้นตอบเช้าก็ไปทำบุญกันที่สำนักสงฆ์บ้านบ่อหยวก เสร็จเราก็เดินทางกลับเข้ามาทางตัวอำเภอบ่อเกลือ มาบ่อเกลือทั้งทีก็ต้องแวะบ่อเกลือโบราณ บ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขาหนึ่งเดียวในโลก image imageหลังจากนั้นเดินทางออกจากบ่อเกลือเพื่อกลับลำปาง เราใช้เส้นทางดอยภูคา อ.ปัว เส้นทางจะโค้งตามภูเขาขึ้นลงสลับกัน จุดพีคเมื่อถึงจุดชมวิว หมอกหนา ลมแรงมาก นักท่องเที่ยวเยอะมาก นี่คือบรรยากาศเวลา11โมง จิบกาแฟบนดอยท้ายลมหนาวกันเลย image image imageสิ้นสุดทริปบนดอย แล้วเดินทางกลับลำปางกันโดยสวัสดิภาพ ระยะเวลาเดินทางและแวะเที่ยวไปด้วยใช้เวลาเดินทางกลับ9ชั่วโมง

Sort:  

บรรยากาศดี ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ดีจังคะ

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.07
JST 0.020
BTC 25733.43
ETH 1743.88
USDT 1.00
SBD 1.98