ดอยภูคาตอน11โมง

in #thai5 years ago (edited)

มีโอกาสกลับบ้านที่บ่อเกลือ เลยได้แวะสัมผัสอากาศที่จุดชมวิวดอยภูคา อากาศตอน11โมง หมอกหนามาก หนาวมาก แต่ฟินสุดๆ จุดชมวิวนี้มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่ 1715เมตร ไปสัมผัสอากาศเมื่อไหร่ ท้าให้ไปที่ดอยภูคา อากาศหนาวทั้งวัน ดอยภูคา จังหวัดน่าน image image

Sort:  

พยายามเพิ่มเนื้อหาเรื่องราว เกี่ยวกับภาพให้เยอะขึ้นคะ จะได้มีเพื่อนๆสนใจมากขึ้น ด้วยรักและหวังดีคะ พี่กุ้ง

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆเลยค่ะ

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.07
JST 0.020
BTC 25733.43
ETH 1743.88
USDT 1.00
SBD 1.98