ดอกกล้วยไม้ข้างบ้าน

in #thai4 years ago

kg21ti.jpg

🏵️🏵️🏵️ สวัสดีค่ะพี่ๆ เพื่อนๆ ที่น่ารัก วันนี้เอาภาพเก่า มาเขียนและส่งเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกพี่ๆ @thaiteam อีกสักโพสต์ดีไหมนะค่ะ
ก่อนอื่น ต้องขอบอกว่าไม่แน่ใจว่าเคย เอาลงแล้วหรือไม่ แต่พอคิดอีกทีขอไม่เอาลงดีกว่า เอาแค่โพสต์ทั่วไปพอค่ะ

🏵️ เพราะราไม่แน่ใจนะค่ะ ว่าถูกกติกาไหม เพราะ เป็นภาพเก่า และตอนนี้ค้นเจอแค่ภาพเดียวเท่านั้นค่ะ นอกนั้นกาภาพไม่เจอ เท่าที่จำได้ เราถ่ายเก็บไว้หลายภาพ หลายมุม แต่หาไฟล์ภาพนั้นไม่เจอแล้วค่ะ

🏵️ ส่วนที่มาของภาพ เป็นภาพถ่ายไว้ จากข้างบ้านที่ติดกับเราเองค่ะ ภาพดอกกล้วยไม้นี้ เราไม่แน่ใจนะค่ะ ว่าเป็นพันธุ์อะไร แค่เห็นว่าสวย และแปลกตาดี สีของกล้วยไม้สีนี้ ก็เลยถ่ายเก็บไว้ค่ะ

🏵️ คิดไปคิดมา อุตสาพิมมาขนาดนี้ ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนอีกรอบ เพราะภาพนี้สวยถูกใจ และตั่งใจถ่าย ก่อนจะส่งโพสต์ ก็มาแก้ไขตัวอักษรอีกรอบ เป็นไม่เข้าร่วมดีกว่า อิอิ

❤️ขอบคุณค่ะ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 62233.88
ETH 3423.90
USDT 1.00
SBD 4.78