ดอกเหลืองคีรีบูน

in #thai4 years ago

yt0bbg.jpg

🌺🌺🌺 สวัสดีพี่ๆ เพื่อนๆ ที่น่ารักค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาศ ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆ อีกครั้งหนึ่ง วันนี้ไปเป็นกลุ่ม 5 คน โดยเพื่อนเราเอารถกระบะมารับค่ะ

🌺 เราจะทยอย นำมาให้เพื่อนได้ชม วันละดอก สอดแทรกกับ เนื้อหาต่างๆ ซึ่งบางเรื่อวอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไร กับดอกไม้นะค่ะ แค่นำมาเป็นภาพประกอบ บอกให้ทราบก่อนค่ะ

eik6c9.jpg

x94mkt.jpg

🌺 ดอกเหลืองคีรีบูน เราเห็นแวบแรก เราก็ชอบเลย ถ่ายมาให้เพื่อนๆ ได้ชมเป็นดอกแรกค่ะ

🌺 เรายอมรับนะค่ะ ว่าพึ่งจะเคยเห็นครั้งแรก และก็ค้นข้อมูล ทางซิกิมีเดีย ประเดิมคนั่งแรกเลยค่ะ

🌺 ดอกไม้ชนิดนี้ เป็นพืชในเขตร้อน มีสีเขียวตลอดทั้งปี และแน่นอน ตามชื่อค่ะ มีดอกช่อสีเหลือง และมักจะออกในช่วงอากาศอบอุ่น ตามนี้ค่ะ ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นค่ะ

❤️ขอบคุณค่ะ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51163.55
ETH 3054.37
USDT 1.00
SBD 4.07