ดอกไม้อะไรไม่รู้

in #thai3 years ago

img_0.7960613597577947.jpg

🌺🌺🌺 สวัสดีพี่ๆ และ เพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนค่ะ วันนี้พบกับเนื้อหา กิจกรรมดีๆ ของทาง @thaiteam อีกแล้ว กิจกรรมล่าสุดนี้ เราไม่พลาดเด็ดขาด กิจกรรมการประกวดดอกไม้นานาชนิด

🌺 ถ้าพูดถึงดอกไม้แล้ว สำหรับเราเป็นอะไรที่ชอบมากๆ เลยค่ะ ถึงจะไม่เคยศึกษาว่า ดอกไม้ชนิดนี้ชื่อว่าอะไร และ ไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้นั้นชื่ออะไร จะทราบแค่ ดอกเบสิคพื้นๆ เท่านั้น

🌺 พี่ๆ และ เพื่อนๆ ว่า มันเป็นเรื่องแปลกไหม คือ เราชื่นชอบ และ หลงไหล ในความงดงาม และ ความหอมของดอกไม้แค่นั้นค่ะ ไม่ว่าดอกไม้ ชนิดนั้น จะเป็นดอกอะไรก็ตาม มันทำให้เราสดชื่น มีชีวิตชีวาค่ะ

img_0.7857394625928563.jpg

img_0.3826166308460831.jpg

🌺 ตามที่เราบอกเลยค่ะ ไม่ว่าดอกอะไร ที่เป็นดอกไม้ เราชอบทั้งหมดค่ะ อย่างดอกไม้ ที่เราขอส่งเข้าประกวด ในวันนี้ เราก็ยอมรับนะว่า ไม่รู้ชื่อดอกอะไรค่ะ

🌺 ส่วนที่มาของภาพนี้คือ มันขึ้นในท่ามกลางต้นหญ้า บริเวณในรั้วมหาวิทยาลัยของเรา เราไม่แน่ใจว่า เป็นต้นหญ้าไหม แต่คือมันสวยดี แล้วเราก็ชอบ ขอส่งภาพดอกไม้ดอกนี้ ส่งเข้าประกวด สำหรับวันแรกของเรา ในวันนี้ค่ะ

❤️ขอบคุณค่ะ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51068.05
ETH 2944.67
USDT 1.00
SBD 4.25