ดอกไม้จากร้านต้นไม้ที่ไม่รู้จักชื่อ

in #thai4 years ago

9h1mjl.jpg

🏵️🏵️🏵️ สวัสดีพี่ๆ เพื่อนๆ ที่น่ารักค่ะ วันนี้ก็ยังคงเอาดอกไม้ ที่ไปร้านต้นไม้ เมื่อหลายวันก่อน มาเป็นภาพประกอบ เหมือนเดิมค่ะ

🏵️ ดอกไม้ชนิด บังเอิญจริงๆ ไม่ได้ถ่ายติดชื่อ ปกติภาพเมื่อ 2 3 วัน ก่อน เราจะถ่ายติดชื่อดอกไม้มาด้วย แต่ดอกนี้ เราจึงไม่ทราบ

🏵️ แต่เห็นทาง กิจกรรม ของทาง @thaiteam เปลี่ยนกิจกรรม มาเป็นประกวดดอกไม้นานาพันธุ์ ครั้งที่ 4 เราก็ขอเอาลงเลยละกันค่ะ

rlfui0.jpg

🏵️ ไม่รู้ว่าพี่ๆ และเพื่อนๆ พอจะทราบชื่อ ของดอกไม้ ชนิดนี้กันหรือไม่ค่ะ จริงๆ เราก็อยากทราบชื่อค่ะ

🏵️ เราเป็นคนที่ ไม่ค่อยจำชื่อ หรือส่วนใหญ่จะจำชื่อดอกไม้ ไม่ค่อยได้ค่ะ เห็นแล้วชอบ บางทีก็ถ่ายเก็บไว้ แต่ก็ไม่มีคนให้สอบถาม

🏵️ บางทียิ่งดอกไม้แถวบ้าน บางทีก็ขึ้นเอง แบบไม่มีคนไปลูก หรือ บางคนซื้อมาปลุกเพราะสวยแต่ลืมจำชื่ออะไร แบบนี้ด้วยแระค่ะ

🏵️ ถ้าเรารู้ว่าต้อง มาเขียนเนื้อหาอะไร แบบนี้ด้วยแล้ว เราจะถามชื่อ ถามลายละเอียดให้มากกว่านี้ค่ะ

❤️ขอบคุณค่ะ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 61195.49
ETH 3375.81
USDT 1.00
SBD 4.60