เดินทางกลับบ้านในวันหยุดยาว 4 วัน

in #thai4 years ago

wfyksq.jpg

☔☔☔ วันนี้หยุดยาว 4 วัน นี้ ถึงเราจะได้รายงานจากอาจารย์ มาค่อนข้างเยอะพอสมควร แต่ช่วงหยุดนี้ เราก็ใช่โอกาศ กลับบ้านเรา เพื่อจะไปอยู่กับพ่อแม่ และน้องๆ

☔ เหตุที่เรากลับบ้าน เพราะ พอดีพี่ที่อยู่หมู่บ้าน จังหวัดเดียวกับเรา แล้วมาทำงานขับรถตู้ ข้ามจังหวัด ในจังหวัดที่เรา เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ แก่ก็หยุด และอาศัยวันหยุดยาว 4 วัน กลับบ้าน

9mjjsm.jpg

☔ ในเมื่อค่าเดินทางฟรี แบบนี้มีหรอเราจะไม่กลับด้วย เราเดินตั้งแต่เมื่อวาน ตอนบ่าย 3 โมงแล้วค่ะ ฝนกำลังตกเลย ในพื้นที่ที่เราอยู่

☔ การเดินทางอยู่บ้านแค่ 4 วัน ทำให้เราใช้เวลาเตรียมไม่นาน เพราะพอเรารู้ข่าว ตอนช่วงเช้า ก็โทรไปบอกว่าขอกลับบ้านด้วยทันที

jjc1gd.jpg

☔ นี้เป็นอีกเหตุผลที่เราไม่ได้เขียน blog เมื่อวานค่ะ เพราะวุ่นกับเดินทาง และถึงบ้านแต่เมื่อวานแล้ว จัดของเก็บเข้าบ้านอีก

☔ อ่อ อ่อลืมบอก ภาพนี้ถ่ายไว้ ระหว่างการเดินทาง พี่ๆ ใจดีเลี้ยงกาแฟเรา เลยหยุดพักจอด นี้เป็นที่มาของภาพถ่ายประกอบ เนื้อเรื่องของเราในวันนี้

❤️ขอบคุณค่ะ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 61129.29
ETH 3370.30
USDT 1.00
SBD 4.65