วันที่ไร้เรื่องราว

in #thai4 years ago

o21s92.jpg

🌸🌸🌸 สวัสดีพี่ๆ เพื่อนไม่ ที่รักค่ะ โพสต์นี้คงไม่มีอะไรมากค่ะ แค่อยากทักทาย กันตามปกติ เราไม่รู้ว่าจะเราเขียนเรื่องราวของเราไปกี่โพสต์แล้ว นับตั้งแต่ที่เก่า จนมาเริ่มเขียนที่ใหม่ จนถึงตอนนี้ ไปทั้งหมดเท่าไรแล้ว

🌸 เคยคิดจะหยุดหลายรอบแล้ว แต่ก็ไม่ได้หยุด หมายถึงหยุดที่เลิกเขียนไปเลย แต่ก็ทำได้แค่หยุดพักค่ะ บางทีหยุดเต็มที่สุด ก็ 2 วัน ไม่นับตอนเขียนที่เก่า แล้วหยุดยาวไปเกือบปีนะค่ะ อันนี้เราพูดถึงที่ใหม่ค่ะ

🌸 เคยขาดแรงบันดาลใจ หลายครั้งหลายรอบ อย่างวันนี้เราก็ไม่รู้จะเขียนอะไรอีกแล้ว แต่ก็พยายามนึกเรื่อง ทั้งที่ตอนแรกคิดจะเปลี่ยนแนวเขียน เป็นแนวข่าว แต่บางวันก็ไม่ได้มานั่งอ่าน หรือดูข่าว

🌸 จนเราไม่แน่ใจว่า หลายคนเป็นแบบเราไหม หรือเอาแรงบันดาลใจ หรือเรื่องราวเยอะแยะมากมายมาจากไหนกัน แต่วันนี้เป็นอีกที่เราต้องพยายามเขียน แม้กระทั่งไร้เรื่องราวอะไรทั้งสิ้น

❤️ขอบคุณค่ะ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51581.56
ETH 2988.91
USDT 1.00
SBD 4.26