ดอกชบาในมหาวิทยาลัย

in #thai4 years ago

441w53.jpg

💐💐💐 สวัสดีพี่ๆ เพื่อนๆ ที่น่ารักค่ะ แวะเวียนมาทักกันเหมือนเดิมค่ะ เนื้อหาที่มีการจะ มีเรื่องหาสั้นบ้าง ยาวบ้าง ชีวิตประจำวัน เราบ้าง เรื่องราวจากเนื้อหาในส่วนที่เป็นข่าวบ้าง สลับเนื้อหากันไปค่ะ

💐 อย่างวันนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับดอกไม้ และกิจกรรมประกวดดอกไม้นานาพันธุ์ ครั้งที่ 4 ของทาง @thaiteam ซึ่งเราก็พยายาม เดินตามหาดอกไม้ และเรื่องที่จะนำมาเขียน ในแต่ละวันของเรา

kgx6ex.jpg

x4h8hs.jpg

💐 บริเวณแถวหอพัก ที่เราอาศัยอยู่ ค่อนข้างจะไม่มีอะไรน่าสนใจ และดอกไม้ ภาพที่ได้ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นจาดมหาวิทยาลัย หรือ ระหว่างที่เราเดินทางกลับ หรือ ไปเที่ยวกับเพื่อน

💐 ภาพในวันนี้ ถ่ายจากในรั้วมหาวิทยาลัยเราเอง ช่วงตอนกลางวัน ระหว่างพักทานอาหารค่ะ

💐 ดอกชบาเหลือง ช่วงก่อนนั้น 2 วัน ตอนที่เรา ไปดูเพื่อจะถ่ายยังไม่บาน ตอนนี้บานสวยงาม อวดโฉมให้เราได้ถ่าย เราเลยไม่รอช้า มี่จะถ่ายและส่งเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ

❤️ขอบคุณค่ะ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 62113.75
ETH 3431.41
USDT 1.00
SBD 4.87