น้ำพริกอ๋องกับผักข้างรั้วฝีมือแม่

in #thai4 years ago

t4nrdb.jpg

🌸🌸🌸 สวัสดีพี่ๆ เพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนค่ะ วันนี้ตอนเที่ยง เรามีโอกาศได้ทานข้าวฝีมือแม่ เป็นมื้อสุดท้ายในตอนกลางวันนี้ ก่อนที่จะเดินทางไปที่หอพัก เพื่อกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยต่อค่ะ

🌸 อาหารวันนี้เป็นเมนูง่ายๆ จากผักข้างรั้วค่ะ ส่วนใหญ่ เป็นผักที่ขึ้นเอง ไม่ได้ปลูกเองค่ะ

yfzo8m.jpg

47i6i4.jpg

🌸 เมนูกลางวันง่ายๆนี้ เป็นน้ำพริกอ๋อง กับผักข้างรั้วต้ม นอกจากนี้ยังมีไข่ต้มค่ะ อาหารพื้นๆ ง่ายๆ แบบนี้แระที่เรา ทานมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ก็ยังคิดถึงค่ะ

🌸 ตอนบ่ายโมงครึ่ง วันนี้จะเดินทางกลับไปเรียนแล้วค่ะ วันนี้คงมาสั้นๆ แค่นี้ก่อนค่ะ จะเตรียมตัวเดินทางแล้วค่ะ

❤️ขอบคุณค่ะ❤️

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 61195.49
ETH 3375.81
USDT 1.00
SBD 4.60