เมนูบ้านๆ

in #thailast year

image.png

นานๆ จะได้กินข้าวพร้อมหน้า พร้อมตาครอบครัว วันนี้มีเมนูบ้านๆ เหมือนเดิม ข้าวพัดสำหรับเด็กๆ แล้วส้มตำหสรับผู้ใหญ่ ลาบหมู แล้วก็ผัดผักบุ้ง อร่อยมากๆ เพราะได้กินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตา ครอบครัวใหญ่

image.png

วันนี้มีส้มตำฝีมือพี่บล แลวก็เมนูอื่นๆ ด้วยนั้นหละ กินข้ากันตามภาษาพี่น้อง มีทะเลาะกันบ้างอะไรบ้าง ก็ธรรมดาพี่น้อง สุดท้ายก็ต้องรักกันพึ่งพากัน อาศัยกัน ช่วยเหลือกันและกัน เพราะเราเป็นพี่น้องกันถูกไหม

image.png

เมนูบ้านๆ อีกเมนูที่ยมทำกันก็คือลาบหมู แบบฉบับบ้านเรานะ ลาบหมูนั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่า แต่ละพื้นที่ชอบรสชาติแบบไหน ก็มักจะปรุงในแบบฉบับของตัวเอง แบบบ้านของตัวเองชอบแบบไหน

เพื่อนว่าเมนูบ้านแบบนี้ เป็นแบบที่เพื่อนชอบไหม

Sort:  

อร่อยมากๆครับ ขอบอก อร่อยความสุข อบอุ่น

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.06
JST 0.043
BTC 37899.32
ETH 2238.67
USDT 1.00
SBD 6.54