สะพานรถข้าม

in #thai7 months ago

image.png

รูปแบบก่อสร้างทางลอด หรือสะพานรถข้าม จุดปากทางโค้ง ทางเข้า ทางออก บ้านกระแชง และติดตั้งไฟส่องสว่าง จากสี่แยกการช่างถึงบ้านกระบี่ ต.หนองหญ่าลาด ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างในงบประมาณประจำปี 2564 ครับ (และต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุน