คบกันมานานก็ไม่ได้หมายความว่าจะยืนยาวตลอดไป

in #thai4 years ago

คบกันมานานก็ไม่ได้หมายความว่าจะยืนยาวตลอดไป
เพราะหลายๆคู่ก็ยังสามารถเลิกกันได้

FB_IMG_1528117167501.jpg
. . .
อยู่กันมานานๆ บอกรัก บอกคิดถึง ต่างๆนาๆ
มันก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเจอเรื่องเบื่อหน่าย
#หลายๆคู่แพ้ให้กับความจำเจและเดิมๆ
เพราะ เบื่อ และไปตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆมากกว่าคนเดิมๆ
จนลืมเหตุผลที่ทำให้เลือกรักกันในตอนแรก

#มันเป็นเพียงแค่จุดๆนึงที่ผ่านเข้ามาทดสอบเราเท่านั้น
เพราะการจะอยู่เป็นคู่ชีวิตกันจริงๆ ต้องเจอโจทย์นี้อยู่แล้ว
ที่ต้องเจอคนเดิมๆ ไปทุกวัน รักคนเดิมๆไปทุกวัน
จะทำได้ไหม ? นั่นอาจเป็นคำถามที่คนสองคนต้องตอบกันเอง
. . .
สุดท้าย ถ้าคนสองคนรักกันมากพอ
ก็คงจะไม่แพ้ให้กับความเดิมๆแน่นอน
เพราะว่าเขาจะพยายามรักษากันไว้มากกว่าถอยห่าง
จนสามารถชนะทุกๆอย่างได้

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29638.45
ETH 1920.21
USDT 1.00
SBD 2.59