มนุษย์ทุกคนหลงรักความทรงจำที่สวยงาม

in #thai4 years ago

มนุษย์ทุกคนหลงรักความทรงจำที่สวยงาม
แต่สิ่งที่สวยงามนั้นมันก็มีความเศร้าปะปนอยู่เสมอ

ใช่แล้ว' ความเศร้ามันทำให้เราเกิดความคิดถึง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีวันหายไป
มนุษย์บางคนยังติดอยู่กับความทรงจำในอดีต
มนุษย์บางคนอาจจะแค่นึกถึงความทรงจำในอดีต
แต่เชื่อสิ ไม่มีใครลืมหรอก อยู่ที่ว่าจะจดจำแบบไหน

สิ่งที่รอคอยเพื่อที่จะพบเจอ
เราไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีอยู่จริงไหม ..

เราอาจจะได้พบความรัก แต่มันอาจจะไม่ใช่รักแท้
เราอาจจะได้พบความสุข แต่มันก็มีความเศร้าแอบแฝง
เราอาจจะได้พบใครสักคน แต่เขาอาจไม่ใช่ของเรา
เราอาจจะได้พบบางคนที่ดี แต่เรากลับไม่ถูกใจ
เราอาจจะได้พบสิ่งที่เหนื่อย แต่เรากลับอดทนกับมันได้

hmass-co.jpg

ไม่มีอะไรหรอกที่จะสมบูรณ์ตลอดเวลา
ทุกอย่างมันก็ต้องเข้ามาเพื่อต่อเติมกันและกัน
ไม่ต้องวิ่งตามหาให้เหนื่อย ลองหยุดอย่างช้าช้า
เพราะถ้ามันเป็นของเรา มันก็จะหยุดอยู่กับเรา
แต่ถ้ามันไม่ใช่ของเรา วันนึงมันก็จะหายไปจากเรา

ไม่มีแฟนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะ
อยู่คนเดียวมันก็ความสุขไปอีกแบบ
หากมีใครสักคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตเรา
จะได้เรียนรู้กันไปอย่างไม่เร่งรีบ

โตโตกันแล้ว
คุยกับใครก็อยากคุยคนเดียว
ไม่ต้องมานั่งระแวงกัน
ต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวให้กัน
เพราะในทุกวันเราต่างก็รู้อยู่แล้วว่าใครคือ คนสำคัญ
ไม่ต้องพิเศษ แต่เป็นความธรรมดาที่สบายใจก็พอแล้ว

                  ''
              รัก คืออะไร
           หากวันใดที่ได้พบคนรัก
     วันนั้นเราจะได้คำตอบของความรักดีที่สุด

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 28973.41
ETH 1786.76
USDT 1.00
SBD 2.51