#ว่าจะไม่เล่าแล้วนะ สดๆร้อนๆเมื่อคืน

in #thai4 years ago

FB_IMG_1528117190331.jpg

หลังกลับจากเที่ยวผับกลางดึกเมื่อวาน
ก็ขับรถมาเรื่อยๆ ก็เห็นผู้หญิงผมยาวยืนข้างถนน
เราก็ไม่ได้สนใจอะไร คิดว่าอาจเป็นคนแถวนั้น
แล้วเราก็ขับมาเรื่อย ๆ ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกครั้ง
เรากลัวมาก ยกมือไหว้ขอโทษถ้าเราลบหลู่อะไรไป
แล้วเราก็ขับผ่านมาเรื่อยๆ ก็เจอผู้หญิงคนนั้นอีก !!
เราตัดสินใจจอดรถยกมือไหว้อย่างตัวสั่น
ร่างของผู้หญิงคนนั้น
ก็ลอยเข้ามาหาเราอย่างช้าๆ
แล้วพูดว่า ...
"พี่คะ พี่ขับวนไปมาหลายรอบแล้ว"
"พี่เมาหรือเปล่า........"🙄🙄🙄🤣🤣🤣

FB_IMG_1528117192669.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 30279.68
ETH 2041.76
USDT 1.00
SBD 2.99