วันนี้วันหยุดได้ตื่นแต่เช้า บรรยากาศดี๊..ดี

in #thai4 years ago

นึกถึงสมัยเรียนที่ต้องตื่นตั้งแต่หกโมง อาบน้ำอาบท่าเดินไปโรงเรียน สมัยนั้นรถราไม่จำเป็น เพราะเราไม่ได้เร่งรีบ

พอไปถึงหอนาฬิกาก่อนเข้าโรงเรียน ต้องตรงปรี่ไปที่ร้านตรงข้ามเจ๊กเปี๊ยะ สั่ง 'ปาตั๊งโก๋' มารองท้องสะหน่อย เพื่อนที่เดินไปด้วยรีบสะกิดใหญ่ กระซิบกระซาบบอก 'เขาเรียก ปาท่องโก๋' อย่างตาลีตาเหลือก เหนียมอาย

FB_IMG_1530062321954.jpg

สักเดี๋ยวเด็กอนุบาลเกงแดงจูงมือผู้ปกครองมา เสียงดังยกใหญ่ 'แม่คับๆ หนูจะเอาปาตั๊งโก๋'

ผมนี่ต้องหันไปหาเพื่อนแล้วแสดงสีหน้าแห่งชัยชนะ บอกแว้ว เขาเรียก ปาตั๊งโก๋

แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แม้ร้านเจ๊กเปี๊ยะจะปิดปรับปรุง แต่ไม่รู้ร้านปาตั๊งโก๋ยังเปิดอยู่ป่าว

ใครเป็นลูกค้าร้านเดียวกันบ้างครับ

... นอนต่อแปป ...

วันนี้จะไปงานบวชเพื่อน..ไปหากระเพาะปลาฟรีสักโต๊ะ 55555

Sort:  

เขาเรียก ปาตั๊งโก๋ นี่เอง

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29270.26
ETH 1967.39
USDT 1.00
SBD 2.38